Satiec savu meistaru Kuldīgas novadā

Satiec savu meistaru Kuldīgas novadā

Visa aprīļa garumā vairāk nekā 200 meistari visā Latvijā aicinās interesentus uz meistarklasēm, praktiskajām nodarbībām, lekcijām, lai veicinātu interesi, izpratni un sabiedrības līdzdalību Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Pasākums “Satiec savu meistaru” notiks arī Kuldīgas novadā –  13. un 14. aprīlī meistari gaidīs ikvienu, lai radošās nodarbībās dalītos savās zināšanās un prasmēs, kas pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Kuldīgā mācekļus pie sevis aicinās Kuldīgas kultūras centra kolektīvi – rokdarbu kopas “Čaupe” un tautas lietišķās mākslas studija “Varavīksne” čaklās meistares sagatavojušas paraugdemonstrējumus.

  • aprīlī plkst. 11.00 Kuldīgā, Ventspils ielā 16 biedrības telpās rokdarbu kopas “Čaupe” paraugdemonstrējumi tapošanas pamatos. Ierobežots vietu skaits. Iepriekš pieteikties pa tālruni 29605030.
  • aprīlī no 11.00 līdz 14.00 Kuldīgas Vecajā rātsnamā, Baznīcas ielā 5 aušanas paraugdemonstrējumi Kurzemes ķēžu segas. Dalībnieku skaits – 10.

Alsungā saimnieces dalīsies ar suitu kulinārijas un tautastērpa detaļu darināšanas noslēpumiem, kā arī būs iespēja piedalīties adīšanas meistarklasē.

  • 13. aprīlī no 10.00 līdz 15.00 Alsungas amatu mājā meistare – Inga Šēna-Laizāne no biedrības “Suitu amatnieki” demonstrēs Suitu sievas sviedru lupatas un greznās aubes darināšanu.
  • 13. aprīlī no 10.00 līdz 15.00 Alsungas amatu mājā biedrība “Suitu amatnieki” notiks Suitu sievas smeldžotās apkakles darināšanas meistarklase.
  • 13. un 14. aprīlī no 10.00 līdz 15.00 Alsungas amatu mājā biedrības “Suitu amatnieki” telpās Gunitas Galiņas adīšanas meistarklase – Bērnu apģērbu – jaciņu, biksīšu, cepurīšu, zābaciņu, zeķīšu – adīšana.
  • 13. aprīlī no 10.00 līdz 15.00 Alsungas amatu mājā Suitu mantojuma krātuves telpās Suitu grezno jaku izšūšanas meistarklase. Varēs saņemt konsultāciju un praktiskus padomus kā veidot pērļu izšuvumu suitu greznām jaciņā sauktiem arī par vamžiem. Meistarklasi vadīs Laila Puķīte t. 29378914.
  • aprīlī no 10.00 līdz 15.00 Alsungas amatu mājā Suitu ķēķī radošā

darbnīca “Suitu ķēķis” – skābmaizes un sklandraušu meistarklase kopā ar suitu saimnieci Skaidrīti Nagliņu (iepriekš piesakoties pa tālruni: 26032206).

Papildus šīm aktivitātēm interesenti varēs iepazīties ar Suitu mantojumu krātuvi, apmeklēt radošo darbnīcu Austuve, kur būs iespēja iemēģināt roku grīdas celiņu aušanā. Būs konsultācijas par suitu tērpu un tā darināšanu.

Snēpelē 13. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 15.00 (Snēpeles pils, Snēpeles pagasts) Grīdas celiņu aušana meistarklase ar tautas lietišķās mākslas studijas TLMS ”VĒVERI” meistarēm. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt lupatu grīdas celiņu tapšanas procesu, vērojot audējas darbā, kā arī pašiem iesaistīties aušanas procesā (materiālu sagatavošanā un grīdas celiņu aušanā).

Deksnē 14. aprīlī no 11.00 līdz 13.00 Deksnes tautas namā tautas lietišķās mākslas studijas “AIZPUTES KAMOLĪTIS” dalībnieču paraugdemonstrējumi “Rožceliņš” aušanas prasmju apgūšanā.

Akciju “Satiec savu meistaru” jau  16 reizi rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte stāsta: “Projekta laikā visā Latvijā iespējams sastapt dažādu paaudžu cilvēkus, kurus viņu zināšanu, prasmju un patības dēļ varam dēvēt par nacionālajiem dārgumiem, jo ar to esam savdabīgi un īpaši citu pasaules kultūru vidū. Mēs ļoti vēlētos, lai pēc zināma laika sabiedrībā būtu ierasta prakse, ka tradicionālo prasmju zinātāji ir gaidīti ikvienā izglītības iestādē, sadarbībā ar viņiem top tradīcijās balstīti slaveni preču un pakalpojumu zīmoli un mūsu valsts ir tīkams galamērķis tūristiem nolūkā iepazīt Latviju kā daudzveidīgas un bagātas kultūras zemi.”