Savai Latvijai par prieku

Savai Latvijai par prieku Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā valsts 97. dzimšanas dienu sagaidīja, audzināšanas stundās gatavojot kolāžas par Latviju un sevi Latvijā. Vecākus un pašus audzēkņus priecēja skolēnu koncerts, kurā mazie rudbāržnieki skandēja dzeju, dziedāja un dejoja savai Latvijai par prieku, bet svētku uzrunas teica skolas direktors un Skrundas novada domes priekšsēdētāja. Bet tieši 18. novembrī tuvi un tāli ciemiņi pulcējās pie skolas, kur acis priecēja simtiem svecīšu liesmiņu. Jauniešu klubiņa pārstāvji runāja dzeju, skolas direktors Dzintars Strauts un novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece sveica klātesošos svētkos. Patiesu prieku visiem sagādāja krāšņais salūts. Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dagnija Daiga Grundberga