Semināri augkopjiem, lopkopjiem un lauku un mežu apsaimniekotājiem

Semināri augkopjiem, lopkopjiem un lauku un mežu apsaimniekotājiem Skrundas kultūras namā 1. martā SIA AnAgro piedāvā semināru par pieejamiem produktiem augkopībā un lopkopībā, savukārt 10. martā Dienvidkurzemes MKPC nodaļa rīko informatīvu semināru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.   1. martā plkst. 10.30 Skrundas kultūras namā SIA "AnAgro" piedāvā semināru par pieejamiem produktiem augkopībā un lopkopībā. Produkti augkopībai, Ilze Apenīte, Dr.agr.:
  • Nano ELEMENT – ātras iedarbības mikroelementi augiem, to lietošana un ekonomiskais pamatojums
  • Bio ELEMENT – mikrobioloģisks preparāts augiem un augsnes uzlabošanai, tā lietošana un ekonomiskais pamatojums
Produkti lopkopībai, Anna Puiškina, Mg.agr.:
  • Zālāju maisījumi, monokultūras, ieteikumi zaļmēslošanai
  • Kukurūzas sēklas 2016
  • Vācu kvalitātes plēves un pārklājumi skābbarības pārklāšanai
  • SiloSolve un Optimize ieraugu klāsts skābbarības un skābsiena gatavošanai
  10. martā plkst. 10.00 Skrundas kultūras namā LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes MKPC nodaļa rīko informatīvu semināru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu Nosaukums: Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē. 
Laiks Saturs Lektors
10.00 – 11.15 Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nod. vadītāja vietniece Alda Velvere
11.15 - 11.25 Diskusijas, atbildes uz jautājumiem  
11.25 – 12.40 Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam.  LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nod. vadītājs Uldis Šēnbergs
12.40 – 12.50 Diskusijas, atbildes uz jautājumiem  
12.50  - 13.00 Kafijas pauze  
13.00 – 14.10 Iespējamā rīcība  ar iepriekšējās kārtas „zem svītras palikušajiem projektiem”. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nod. vadītāja vietniece Alda Velvere  
Informāciju sagatavoja: Anita Miķelsone, Skrundas novada lauku attīstības konsultante