Semināri par alternatīvās komunikācijas paņēmieniem ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi

Semināri par alternatīvās komunikācijas paņēmieniem ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi Velku biedrība sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā, starptautisko sabiedrisko organizāciju Cerību Zvaigzne (Star of Hope), Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Diakonijas centru, LELB Svētdienas skolas nozari un Rīgas 5. internātpamatskolu–attīstības centru aicina piedalīties semināros, kuros informēs un izglītos vecākus, pedagogus, draudžu brīvprātīgos, diakonijas darbiniekus, svētdienas skolas skolotājus, sociālos darbiniekus, psihologus, mediķus un citus interesentus par neverbālās komunikācijas nozīmi un iespējām, strādājot ar bērniem, kuriem ir dažādi funkcionālie traucējumi. Pirmais seminārs notiks 9. un 10. septembrī Rīgā. Reģistrēšanās elektroniski šim semināram līdz š.g. 5. septembrim, kontaktpersona Iveta Eizengrauda, tālrunis: 26375380 Nākamie semināri ieplānoti: Daugavpilī 30.09. un 1.10., (kontaktpersona Ruta Silapētere, tālrunis 29337740, reģistrēšanās līdz š.g. 26. septembrim)
  • Rīgā 7.10. un 8.10., (kontaktpersona Iveta Kalme, tālrunis 26064557, reģistrēšanās līdz š.g. 3. oktobrim)
  • Madonā 28.10. un 29.10., (kontaktpersona Rudīte Kumsāre, tālrunis 28801846, reģistrēšanās līdz š.g. 24. oktobrim)
  • Kuldīgā 4.11. un 5.11., (kontaktpersona Inita Hartmane, tālrunis 29572870, reģistrēšanās līdz š.g. 31. oktobrim).
Dalība semināros ir bez maksas un pieteikties var, aizpildot elektronisko reģistrācijas formu vai zvanot par semināra organizatoriskajiem jautājumiem atbildīgajai kontaktpersonai. Seminārus vadīs speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Inger Lilja, Zviedrija), kurai ir ilggadīga darba pieredze, strādājot dažādās izglītības iestādēs un ģimeņu, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, atbalsta dienestos. Semināra pirmajā dienā tiks runāts par neverbālās komunikācijas nozīmi un iespējām, strādājot ar bērniem, kuriem ir dažādi funkcionālie traucējumi, tai skaitā autisms, kā arī par bērnu un viņu uztveres attīstības īpatnībām un citiem saistītiem jautājumiem. Otrajā dienā tiks demonstrēts plašs, pašu spēkiem vienkārši izgatavojamu metodisko materiālu klāsts, ko visi būs aicināti izmēģināt un fotografēt. Pilnīgai piedāvāto metožu apguvei seminārā ieteicams piedalīties abas dienas. Kontaktpersona informācijai par semināra saturu - Velku biedrības pārstāve Liāna Velka, tālrunis 29101392 Speciālistu un vecāku Latvijā atsauksmes par Ingeras Liljas darbu Semināru norises laiks un apraksts Informācija pārpublicēta no: http://norden.lv