Semināri par LEADER projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu

2013.gada 19.aprīlī tika izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārta ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 411. pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413. pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. No 20.maija līdz 20.jūnijam biedrībā "Darīsim paši!" tiek pieņemti projektu iesniegumi LEADER veida pasākumu īstenošanai un mājražošanas attīstības veicināšanai Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.
Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība "Darīsim paši!" rīko bezmaksas seminārus par projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu un iesniegšanas kārtību.
Semināri notiks:
1.Kuldīgā:
  • ELFLA 6.kārtas 2. un 3. rīcībai (LEADER veida pasākums) - 2013.gada 21.maijā plkst.16:00 Pieaugušo izglītības centra zālē, Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā;
  • ELFLA 6.kārtas 1. rīcībai (mājražošanas aktivitāšu veicināšana) - 2013.gada 22.maijā plkst.16:00 Pieaugušo izglītības centra zālē, Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā.
2.Alsungā:
  • ELFLA 6. kārtas visām rīcībām, 2013.gada 23.maijā plkst. 15:00, Alsungas novada domes Sēžu zālē.
3.Skrundā:
  • ELFLA 6. kārtas visām rīcībām, 2013.gada 24.maijā, plkst. 13:00, Skrundas kultūras namā, 3. stāva zālē.
Lai nodrošinātu semināra dalībniekus ar izdales materiāliem, lūgums apstiprināt savu dalību seminārā līdz 20.maijam, nosūtot kontaktinformāciju un norādot semināra datumu, kurā vēlaties piedalīties, uz e-pastu simona.nazarova@kuldiga.lv vai zvanot pa tālruni 26703067. Vairāk informācijas par projektu konkursiem: http://www.darisimpasi.lv/konkursi