Seminārs lauku un mežu apsaimniekotājiem

Seminārs lauku un mežu apsaimniekotājiem 29. martā Skrundas kultūras namā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas nodaļa rīko informatīvu semināru par ES un Valsts normatīvo aktu izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.   Semināra apakštēma: aktualitātes lauku uzņēmējiem Programma 
Laiks Saturs Lektors
10.00-11.00 2016. gada ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi. EPS lietošanas praktiskās iemaņas. Lauku attīstības programmas aktualitātes. Ģirts Osis, Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs  
11.30-12.00 Aktualitātes valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Jānis Linde, VTUA, tehniskās uzraudzības vecākais inspektors
12.00-12.30 LLKC pasākumi un atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos. Daiga Mellere, SIA LLKC Kuldīgas biroja vadītāja  
Informāciju sagatavoja: Anita Miķelsone, Skrundas novada lauku attīstības konsultante