Seminārs novadu potenciāls radošo industriju attīstībā

2012.gada 9.martā Kuldīgā Kuldīgas komunālie pakalpojumi telpās Pilsētas laukumā 4, Mārtiņa zālē PROGRAMMA DARBA KĀRTĪBA Radošums pēdējā laikā gluži pamatoti ir kļuvis par modes terminu, jo ir acīmredzami, ka tieši radoša pieeja jautājumiem ir izšķirīga sekmīgai tālākai attīstībai. Tādēļ seminārā radošums tiek skatīts daudz plašāk nekā tikai mākslas profesiju pārstāvju darbalauks, un attiecināms vienlīdz labi arī uz pašvaldības darbinieka, jebkura uzņēmēja vai pat NVO dalībnieka raksturiezīmēm. Seminārā analizēsim, kuri jautājumi pieprasa radošumu jeb vienkārši cita ceļa meklējumu, lai attīstība būtu ilgtspējīga un dotu pozitīvus rezultātus vietējā līmenī.

Vienlaikus attīstībai novadu vietējie resursi ir būtiski, jo pieredze rāda, ka ir gan attīstības plāni, gan stratēģijas, kas iegūlušas plauktos un netiek iedzīvinātas, jo vietējie uzņēmēji, iedzīvotāji un pat pašvaldības šos dokumentus nesaskata par dzīvīgiem – pārsvarā tie nav izstrādāti līdzdalības procesā un balstīti uz nemitīgas izaugsmes pieņēmumu. Konkrētie sociālie, ekonomiskie un vides apstākļi novados tiks apskatīti kā pozitīvais pamats attīstībai, lai diskusijās un grupu darbā iezīmētu uz tīklojumiem un sadarbību balstītas ilgtspējīgas perspektīvas.

Semināra mērķis: veicināt dalībnieku vidū kritisku un radošu domāšanu attiecībā uz attīstības būtību, reģiona novadu attīstības iespējām šodienas konkrētajā sociālajā, vides un ekonomiskajā situācijā, kā arī grupu darbā un diskusijās izstrādāt konkrētas idejas attīstības virzienu alternatīvām novados.

Mērķauditorija: Novadu attīstības plānotāji, pašvaldību darbinieki, radošo industriju pārstāvji, uzņēmēji, NVO pārstāvji un citi interesenti.

Metodes: lekcija, videomateriāli, diskusijas un darbs darba grupās.