Seminārs par atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

Seminārs par atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem 21. jūnijā plkst. 16.00, Kuldīgā, 1905. gada ielā 6, Mākslas nama 3. stāva zālē Meža īpašnieku biedrība MEŽA KONSULTANTS aicina meža īpašniekus uz bezmaksas semināru "Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana.” - informācija par jaunumiem un aktualitātēm ES atbalsta pasākumu saņemšanā mežu jomā un projektu praktisko īstenošanu, dokumentācijas sagatavošanu. Projektu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā no 27.06.-27.07.2016. Semināra 2. daļa paredzēta mežā, apskatot valdošās koku sugas nomaiņas projekta realizēšanu baltalkšņu audzē.    Informācija pa tālr. 29103658, Sigita Vaivade. www.mezakonsultants.lv