Seminārs zivsaimniekiem

Seminārs zivsaimniekiem 21. martā plkst. 10.00 Skrundas kultūras namā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Kuldīgas nodaļa rīko informatīvu semināru par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē. Semināra nosaukums: attīstības iespējas saldūdens zivju audzēšanā un realizācijā.   Programma
Laiks Saturs Lektors
10.00-11.00 Latvijas akvakultūrā audzējamo zivju ekonomisko pamatojumu un tirgus iespējas. Diskusija Armands Vēveris, Agroresursu un ekonomikas institūts pētnieks
11.00-12.00 EJZF pasākumi  Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde, Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā Rinalds Vācers, Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors
12.00-13.00 Risinājumi zivju pārstrādē un realizācijā Karpas, foreles, līņi. Juris Hazners, Agroresursu un ekonomikas institūts pētnieks
Pasākuma moderatore: Linda Dūdiņa-Hoiere   Informāciju sagatavoja: Anita Miķelsone, Skrundas novada lauku attīstības konsultante