Senioru koris nosvin jubileju

Senioru koris nosvin jubileju

20.aprīlī Skrundas kultūras namā jauktais senioru koris “Skrunda” koncertā “Skaistākie mirkļi” atzīmēja 21 gada jubileju. Svētku reizē koncertu vadīja un ar savām dziesmām iepriecināja dziedātājs Ainars Bumbieris.

Kora vadītāja Sarmīte Pavilaite: “Viss izdevās kā plānots. Par koncertu esmu gandarīta ne tikai es, bet arī visi kora dalībnieki. Tas bija bezgala skaisti! Dziedātājs Ainars Bumbieris radīja sirsnīgu svētku atmosfēru. Svētki ir jāsvin, jo ilgtermiņā tās ir neaizmirstamas emocijas. Šāda jubilejas atzīmēšana iedeva kārtīgu stimulu strādāt ar vēl lielāku atdevi. Tagad turpināsim gatavoties senioru dziesmu un deju svētkiem 8. jūnijā, kas notiks Salacgrīvā.”

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniece Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos Nellija Kleinberga: “Tie, kas dzied, tie nenoveco. Raugoties uz jums, varu teikt, ka tā arī ir. Koncerts bija patiess dzīvesprieks, un tas bija skaisti. Paldies par emocijām!”

Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele: “Svētku reizē man bija prieks būt kopā ar jums. Jūs neesat vienkāršs kora kolektīvs, bet vesels Skrundas stāsts, kas sācies ar aktīviem cilvēkiem, kuri aizrāvuši pārējos. Mēs no jums varam mācīties, kā skaisti dzīvot, un dziedāt ar prieku.”

Jauktais senioru koris “Skrunda” četras reizes piedalījušies Vispārejos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.  Šogad jau četrpadsmito reizi piedalīsies senioru dziesmu un deju svētkos. Svētku reizē koncertā piedalījās arī draugi no Talsiem – senioru koris “Atbalss.”

Foto - Aivita Staņeviča