Senioru padomes sēdē spriež par sociālās aprūpes pakalpojumiem Kuldīgas novadā

Senioru padomes sēdē spriež par sociālās aprūpes pakalpojumiem Kuldīgas novadā

Ceturtdien, 14. decembrī, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, vietnieks Artis Roberts, izpilddirektores vietniece Agnese Buka, Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Segliņa un sociālā darbiniece Daiga Ezerniece, Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas “Valtaiķi” vadītāja Gunita Bivbāne un ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas “Skrunda” vadītāja Sigita Picule tikās ar Kuldīgas novada senioru padomi, lai pārrunātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus Kuldīgas novadā.

Padome saņēmusi vairāku iedzīvotāju jautājumus saistībā ar ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darba organizēšanu novadā – par to, kā tiek noteikta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksa, pakalpojumu un palīdzības saņemšanas iespējas, personāla skaits un kvalifikācijas līmenis, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumi, kā arī par pašvaldības institūciju darbību pārraudzību. Tikšanās laikā seniori saņēma detalizētu skaidrojumu uz visiem jautājumiem un kopīgi arī pārrunāja sociālā atbalsta iespējas novadā.

Priekšsēdētāja I.Astaševska pateicās par atbildību un rūpēm, ar kādu seniori iesaistās novada dzīvē: “Priecājamies, ka mums ir tik aktīvi seniori, kuri pārstāv līdzcilvēku redzējumu un viedokli. Paldies arī institūciju vadītājām un sociālā dienesta kolēģiem par plašo skaidrojumu. Ir tik vērtīgi, sadarbojoties plecu pie pleca, palīdzēt un atbalstīt vienam otru.”