Seniorus aptaujā par pieejamu vidi savā novadā

Seniorus aptaujā par pieejamu vidi savā novadā Kurzemes plānošanas reģions aicina seniorus pieteikt savā novadā vai pilsētā ērtāk pieejamos objektus (parkus, pastaigu takas, u.tml.), sabiedriskās iestādes (bibliotēkas, skolas, pašvaldība, u.c.), dzīvojamās mājas un citas publiski pieejamas ēkas. Konkursa uzdevums ir līdz 27. decembrim izvēlēties savā pilsētā vai novadā no viena līdz trīs pieejamiem publiskiem objektiem un/vai iestādēm, nofotografēt tos un foto kopā ar informāciju par objektiem (nosaukums, adrese) un īsu aprakstu par to, kādēļ izvēle kritusi par labu šiem objektiem, nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam elektroniski vai pa pastu. Aktīvāko un atraktīvāko topa ideju iesniedzējiem balvā iespēja doties 2014. gadā 23.-24. janvārī apmaksātā divu dienu braucienā pa Kurzemi un Ziemeļlietuvu, apskatot projekta "Mana sociālā atbildība" ietvaros pielāgotos objektus un iestādes. Uzvarētāju paziņošana notiks 2014. gada 6. janvārī dalībniekiem personīgi pa telefonu un sociālajos tīklos: Draugiem.lv/universalaisdizains, Facebook.com/UniversalDesignBalticsun Twitter.com/UD_Baltics. Aptaujas mērķis ir veicināt interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Ar universālā dizaina jēdzienu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.  Konkursa nolikumu skatīt ŠEIT. Papildu informācija par konkursa norisi – Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, GSM (+371) 29579488. Informācija par universālo dizainu internetā – www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/. Aptauju rīko Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta LLIV-322 "Mana sociālā atbildība” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Informāciju sagatavoja: Ilze Ārniece, projekta "Mana sociālā atbildība” sabiedrisko attiecību speciāliste GSM (+371) 29579488 ilze.arniece@kurzemesregions.lv