Senvārdu virpulī!

Senvārdu virpulī! 4. martā Skrundas kultūras nama zālē pulcējās latviešu senvārdu eksperti. Pasākums tika veidots saistība ar Dzimtās valodas dienu, kuru atzīmējām februārī.   Ar latviešu tautas dziesmām kokles pavadījumā senatnīgu noskaņu radīja Rudbāržu folkloras kopas vadītāja Zenta Dene. Pasākumam bērni gatavojās visu februāri. Visi sākumklašu skolēni zīmējumos attēloja dažādus senvārdus. Zīmējumos varēja vērot, kā zināšanas par senajiem vārdiem mijās ar fantāziju un izdomu, kas radīja jautrību pasākuma dalībnieku vidū. Interesantāko un rūpīgāko zīmējumu autori saņēma senvārdu ekspertu diplomus. Piektklasnieku februāra uzdevums bija atšifrēt latviešu tautas pasaku fragmentus, kuros bija sastopami jau piemirsti senvārdi. Bet, lai nopelnītu galveno Senvārdu eksperta titulu, nācās vēl paspēkoties gudrībā arī pasākuma laikā, gan piedaloties ātrajā viktorīnā, gan parādot savas aktiermeistarības iemaņas pasakas iestudējumā, gan izmantojot zināšanas informācijas meklēšanā vārdnīcās. Lielāko punktu skaitu un Senvārdu eksperta titulu nopelnīja 5.a klases komanda. Apsveicam! Ja marta saulīte pasākuma apmeklētājus mēģināja pievarēt ar snaudu, tad jautrās rotaļdziesmas un danči Zentas Denes vadībā tos atkal darīja mundrus. Paldies par sadarbību Skrundas vidusskolas skolotājiem Silvai Pētersonei un Aldim Zalgauckim, bibliotekārei Baibai Eversai un visām mazo zīmētāju audzinātājām. Teksts: Inga Zalgaucka, Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja Foto: Ligita Danenberga