Sestdien aizvadīts mazo vokālistu konkurss "Skrundas balss 2018"

Sestdien aizvadīts mazo vokālistu konkurss Sestdien, 7. aprīlī, Skrundas kultūras namā notika mazo vokālistu konkurss “Skrundas balss 2018”. Konkursā piedalījās 29 dalībnieki trīs vecuma grupās.    Konkursa mērķis - Atklāt jaunus, talantīgus bērnus un jauniešus Skrundas un citos novados, veicināt viņu radošo pašizpausmi dziedot, rosināt jauno dziedātāju un pedagogu pieredzes apmaiņu un motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā. Skanīgāko balss īpašniekus noteica kompetenta žūrija: Kuldīgas BJC popgrupas “Putas” vadītāja Amanda Doniņa, Kuldīgas BJC mūsdienu deju pasniedzēja Agate Hartmane, Kalvenes pamatskolas mūzikas skolotāja Sanita Kārkliņa un Skrundas TV žurnāliste Baiba Podniece. Galvenās balvas ieguvēja jaunākajā grupā (vecumā no 2 līdz 6 gadiem) Emīlija Bolsunovska no Skrundas I vieta – Dagmāra Zute no Skrundas II vieta – Emīlija Vecvagare no Krotes III vieta – Elizabete Ņičipore no Valmieras Galvenās balvas ieguvēja vidējā grupā (vecumā no 7 līdz 9 gadiem) Amēlija Strazdiņa no Skrundas novada Rudbāržiem I vieta – Laura Rosvalde no Krotes II vieta – Meldra Vītola  no Kazdangas III vieta – Matīss Putniņš no Skrundas Galvenās balvas ieguvēja vecākajā grupā (vecumā no 10 līdz 14 gadiem) Anna Kate Leona no Skrundas I vieta – Enija Valdmane no Krotes II vieta – Elizabete Ivanova no Skrundas novada Jaunmuižas III vieta – Tīna Jensena no Skrundas Īpašu novērtējumu – diplomu par IZCILĪBU žūrija piešķīra vairāku Latvijas mēroga vokālo konkuru dalībniecei Katrīnai Paulai Barakai, kas izpildīja  R. Paula un V. Belševicas dziesmu “Es aiziet nevaru”. Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem, viņu vecākiem un  pedagogiem – Gunai Jaunzemei, Sarmītei Pavilaitei, Dacei Ganiņai, Initai Ozolai, Sandrai Strazdiņai un Landrai Valdmanei par ieguldīto darbu, sagatavojot mazos dziedātājus  konkursam! Teksts: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere Foto: Aivita Staņeviča