Sestdien žūrija vērtēja amatierteātru sniegumu - papildināts

Sestdien žūrija vērtēja amatierteātru sniegumu - papildināts Sestdien, 25. novembrī, Skrundas kultūras namā notika ikgadējā novada amatierteātru skate, kurā varēja noskatīties piecas izrādes. Skatē piedalījās četri novada amatierteātri un z/s “Kalna Dzenīši” kolektīvs. Šogad skatē nepiedalījās Raņķu amatierteātris. Šajā sezonā, veidojot repertuāru, režisori izvēlējušies ne tikai latviešu dramaturgu veidotos darbus. Skrundas amatierteātrī SAAN iestudētā Džona Patrika luga “Dīvainā misis Sevidža” (režisors Aldis Zalgauckis) ieguva augstāko novērtējumu.  Arī Skrundas jauniešu teātris (režisore Anda Stiba) ar iestudēto Artas Dzīles darbu “Pagrabs” ieguva augstāko novērtējumu.  Šīs abas izrādes tika izvirzītas "Gada izrāde 2017" skatei Ventspilī.  Skates dienā bija šo abu iestudējumu pirmizrāde! Nīkrāces amatierteātra režisore Inga Ezeriete bija izvēlējusies iestudēt Jēkaba Janševska darbu “Precību viesulis”. Sākotnēji šī luga tika iestudēta kā Līgo svētku izrāde, bet tad radās doma darbu turpināt – spēlēt izrādi vasarā un parādīt paveikto skatē.  Rudbāržu amatierteātris „Spēlmaņi” (režisore Mirdza Pilskunga) skatē piedalījās ar Ādolfa Alunāna lugu “Draudzes bazārs”. Liels pārsteigums un patiess prieks par rudbāržniekiem - z/s “Kalna Dzenīši” kolektīvu. Viņi kopā ar režisori Andu Stibu skatē piedalījās ar Ritas Missūnes darbu “Tikai alus un siers”, ko bija iestudējuši Līgo svētku pasākumam. Protams, šī kolektīva veikums netika vērtēts ar punktiem un pakāpēm, bet saņēma skaļus skatītāju aplausus un atzinīgu vērtējumu no žūrijas par kopības izjūtu darbā un teātra mākslā. Šogad amatierteātru sniegumu vērtēja docente, Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves kustības padagoģe Rita Lūriņa un profesors, režisors, aktieris un skatuves mākslas pedagogs Edmunds Freibergs.  Kā atzina skates eksperti – vērtējums, tas ir skats no malas, padarītā izvērtējums un ieteikums, kā pilnveidot režisora meistarību un strādāt radoši. Amatierteātru skatē tika vērtēta gan izrāde kopumā, gan režisora darbs, dalībnieku aktiermeistarība, kostīmi, scenogrāfija un vizuālais noformējums. Skates rezultāti: Skrundas amatierteātris „SAAN” – A pakāpe (45 punkti) Skrundas jauniešu amatierteātris -   A pakāpe (45 punkti) Nīkrāces amatierteātris „Brinida” – I pakāpe (42 punkti) Rudbāržu amatierteātris „Spēlmaņi” – II pakāpe (39 punkti) Labākā  izrādes scenogrāfija –  Arta Dzīle “Pagrabs”, Skrundas jauniešu teātris, režisore Anda Stiba Labākais režisors – Aldis Zalgauckis (Skrundas amatierteātris “SAAN”) Labākā aktrise - Dace Kudore (Skrundas amatierteātris „SAAN” un Nīkrāces amatierteātris „Brinida”) Labākais aktieris – Vilnis Grāvelis (Skrundas amatierteātris „SAAN” un Nīkrāces amatierteātris „Brinida”) Labākā otrā plāna aktrise -  Dzintra Buta (Rudbāržu amatierteātris “Spēlmaņi”) Labākais otrā plāna aktieris – Vasils Drebots (z/s “Kalna Dzenīši” kolektīvs)  Īpašas pateicības no skates ekspertiem:
  • Nīkrāces amatierteātra “Brinida” aktrisei Aijai Targonijai par spilgtu epizodiskās lomas atveidojumu Jēkaba Janševska lugā “Precību viesulis”.
  • Nīkrāces amatierteātrim “Brinida” par ansambļa izjūtu un izrādes vizuālo tēlu.
  • Z/s “Kalna Dzenīši” kolektīvam par kopības izjūtu darbā un teātra mākslā.
Priecājamies, ka mūsu novadā ir tik daudz amatierteātru un ir cilvēki, kas vēlas kāpt uz skatuves, spēj iejusties dažādos tēlos un aicina skatītājus līdzpārdzīvot dažādus dramaturģijas darbus. Paldies viņiem!   Teksts: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere Foto: Aivita Staņeviča