SIA “Eco Baltia vide” turpinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Skrundā, aicina pārslēgt līgumus

SIA “Eco Baltia vide” turpinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Skrundā, aicina pārslēgt līgumus

Saskaņā ar atklātā konkursa rezultātiem SIA “Eco Baltia vide” turpinās sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Kuldīgas novada Skrundas pilsētā, Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržu, Raņķu pagastos, tāpēc uzņēmums aicina iedzīvotājus, iestādes un uzņēmējus pārslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus līdz 2024. gada 1. jūlijam.

Esošie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu 30. jūnijā zaudēs spēku un bez spēkā esoša līguma pakalpojuma sniegšana nebūs iespējama. Lai klientiem laikus būtu pieejams jaunais izvešanas grafiks un netiktu pārtraukta pakalpojuma saņemšana, SIA “Eco Baltia vide” aicina līgumus par atkritumu apsaimniekošanu pārslēgt laicīgi.

Pārslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Eco Baltia vide” visērtāk uzņēmuma mājaslapā ŠEIT.

Klātienē pārslēgt līgumus būs iespējams:

Raiņa iela 11, Skrundā (domes ēkā):

  • 7. jūnijā plkst. 9-14;
  • 11. jūnijā plkst. 14-17;
  • 17. jūnijā plkst.14-18;
  • 26. jūnijā plkst. 9-14.

Liepājā, SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centrā Ezermalas ielā 11:

  • Katru darba dienu plkst. 8.00-16.30.

Svarīgi ņemt vērā, ka līgums par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz visām juridiskajām un privātpersonām atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, neraugoties uz to, ka uzņēmums jau šobrīd nodrošina pakalpojuma sniegšanu.

Atbilstoši atklātā konkursa noteikumiem, līguma nosacījumiem un līgumsummai, SIA “Eco Baltia vide” nodrošinās nešķiroto sadzīves, kā arī bioloģiski noārdāmo un citu šķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Uzņēmuma noslēgtais līgums ar pašvaldību paredz pakalpojumu nodrošināšanu uz turpmākajiem septiņiem gadiem. No 1. jūlija SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 24,93 eiro (bez PVN), bet bioloģisko atkritumu apsaimniekošana 14,96 (bez PVN).

Uzņēmumā atgādina, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu iespējams samazināt, atkritumus šķirojot. SIA “Eco Baltia vide” klientiem pieejami konteineri dažādiem šķiroto atkritumu veidiem.

Jautājumu gadījumā uzņēmums aicina sazināties ar klientu centru pa tālruni 22013939.

SIA “Eco Baltia vide” pateicas klientiem par līdzšinējo sadarbību!