SIA Eko Kurzeme informē

SIA Eko Kurzeme informē Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eko Kurzeme”, aicina visus lauksaimniekus uzkrāt lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu.
  • Minerālmēslu maisus; 
  • Dārzniecībā izlietoto plēvi (bez tīkla);
  • Lopbarības ietinamo plēvi (bez tīkla); 
  • Izlietoto kaitēkļu apkarošanas šķidruma iepakojumu (plastmasas kannas). 
Mēs piedāvājam iespēju, vidi piesārņojošo, izlietoto iepakojumu no lauksaimniekiem izvest un nogādāt atkritumu otrreizējās pārstrādes punktos. 
Tiklīdz lauksaimniekam izveidojas zināms daudzums atkritumu uzkrājuma, aicinām zvanīt pa tālruni: + 371 63423435 +371 20201995
Lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu, iespējams bez maksas nodot šķirošanas laukumā Liepājā, Ezermalas ielā 11.
 
Lauksaimnieka ieguvums:
  • Apliecinājums par videi kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei;
  • Iespēja izvairīties no kaitnieciskas darbības attiecībā pret dabas piesārņošanu (videi bīstamo atkritumu dedzināšana);
  • Sakopta apkārtējā vide.
Uzmanību
Lai varētu  lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu atdot pārstrādei, iepakojumam jābūt tīram, bez zemēm, lopbarību un tml.. Plēvei jābūt bez tīkla.
 
info@ekokurzeme.lv