SIA "Skrundas komunālā saimniecība" atgādina

SIA SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atgādina, ka jāveic NOMAS MAKSA par kapu vietām Baznīcas un Sila kapos. Pamatojoties uz noslēgto KAPAVIETAS NOMAS LĪGUMU, Iznomātājam vienas kapa vietas kopējā nomas maksa gadā ir 1,72 EUR. Ja nomas periods ir nepilns gads, tad noma maksājama par faktisko mēnešu skaitu. Nomas maksājumi jāveic līdz tekošā gada 1. septembrim ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu vai, samaksājot skaidrā naudā Iznomātāja kasē autoostā Liepājas ielā 15. Saskaņā ar līgumu, par noteiktā maksāšanas termiņa neievērošanu, jāmaksā līgumsods 1% apmērā no nomas maksas par katru nokavēto dienu. Veicot maksājumus, lūdzam norādīt līguma numuru un periodu, par kādu tiek veikts maksājums. Iznomātāja rekvizīti: SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Reģistrācijas Nr. 41203022001 Stūra iela 7, Skrunda Tālrunis 63331258   AS “Swedbank” Konts: LV02HABA0551026940664   Latvijas Pasts Konts: LV23LPNS00033002986393   AS “DnB” Konts: LV22RIKO0002013279232   AS “SEB Banka” Konts: LV79UNLA0050018334369   Informāciju sagatavoja: SIA “Skrundas komunālā saimniecība” administrācija