SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē

SIA No 2014. gada 1. janvāra noteikta vienota kārtība norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem un Skrundas autoostas biļešu kasē var norēķināties arī ar banku norēķinu kartēm. Izmaiņas norēķinos par komunālajiem maksājumiem 2013. gada septembrī Ministru Kabinets pieņēma izmaiņas noteikumos Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašumu lietošanu”. Pašreiz Skrundas novada pašvaldība lielāko daļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar deleģēšanas līgumu nodevusi SIA "Skrundas komunālā saimniecība". Uzņēmumam ir jāievēro Ministru Kabineta noteikumos Nr. 1013 noteiktā kārtība. No 2014. gada 1. janvāra visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras atrodas pilsētā un pagastos un kuras ir SIA "Skrundas komunālā saimniecība" pārvaldīšanā, tiek noteikta vienota kārtība norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem:
  • aprēķini par sadzīves atkritumu izvešanu tiks veikti atbilstoši dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā (līdz šim aprēķini tika veikti, ņemot vērā dzīvojošo personu skaitu dzīvoklī);
  • ja veidosies starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļos esošiem skaitītāju rādījumiem, tad tiks veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Ūdens patēriņa starpību segs atbilstoši dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā (līdz šim aprēķini tika veikti, ņemot vērā dzīvojošo personu skaitu dzīvoklī).
Īpaši jābrīdina tie iedzīvotāji, kuri nav uzstādījuši savos dzīvokļos ūdens skaitītājus, jo, veicot aprēķinus, šiem iedzīvotājiem nāksies segt visu ūdens patēriņa starpību starp mājas skaitītāja rādījumu un dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņu atbilstoši dzīvokļu skaitam, kuros nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji. Izmaiņas paredz, ka atkritumu, asenizācijas un ūdens patēriņa aprēķinos turpmāk netiks ņemta vērā personu prombūtne (līdz šim aprēķini tika veikti ņemot vērā personas paziņojumu par prombūtni, ja tā bija ilgāka par 7 dienām). POS termināls Skrundas autoostas biļešu kasē Skrundas autoostas biļešu kasē, pērkot biļeti braucienam, var norēķināties arī ar banku norēķinu kartēm. Nu jau vairāk nekā mēnesi šis pakalpojums ir pieejams Skrundas autoostas apmeklētājiem, un tas atvieglo biļešu iegādi. Karšu terminālu ir iespējams izmantot arī kā bankomātu, pie nosacījuma, ja tiek veikts pirkums. Protams, šis pakalpojums domāts nelielu naudas summu noņemšanai no sava konta, jo to ierobežo skaidras naudas apjoms kasē. Teksts: Guna Pavilaite, SIA "Skrundas komunālā saimniecība"