SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē

SIA SIA “Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka ar šā gada 1. jūliju izrakstītajiem rēķiniem aprēķinātā apsaimniekošanas maksa tiks aplikta ar PVN likmi 21%, pamatojoties un PVN likuma grozījumiem 52. un 137. pantā, kas attiecas uz namu apsaimniekošanas maksas aplikšanu ar PVN (publicēti Latvijas vēstnesī 30.11.2015). Rēķinus par 2016. gada jūliju iedzīvotāji saņems šā gada augustā.