SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē

SIA Vadlīnijas nosaka Skrundas novada administratīvajā teritorijā nobeigušos bezsaimnieka dzīvnieku līķu (līķu daļu) savākšanas un iznīcināšanas kārtību. Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 21. pantu bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu nodrošina pašvaldība. Skrundas pilsētā un novadā mirušos dzīvniekus no ielām, laukumiem, ceļiem un citām publiskām vietām savākt, apglabāt vai kremēt deleģēts veikt SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”.
Par bezsaimnieka dzīvniekiem uzskatāmi mājdzīvnieki, kuru piederību nav iespējams sazīmēt, un savvaļas dzīvnieki. Ja mirušais dzīvnieks atrodas privātīpašumā, vai teritorijā, kurai zināms apsaimniekotājs, tad atbildība gulstas uz īpašnieku vai apsaimniekotāju. Par Skrundas pilsētas un novada administratīvajā teritorijā atrastu nobeigušos dzīvnieku līķiem (līķu daļām) personas informē:
  • SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, telefona nr. 63331258;
  • vai ārpus darba laika un brīvdienās – Skrundas novada pašvaldības policija, telefona nr. 29258421.
Informācija sniedzama iespējami precīzāka, cenšoties norādīt nobeigušos dzīvnieku atrašanās vietu (adrese, vietas nosaukums, ceļa kilometrs) un citas pazīmes, pēc kurām atrast nobeigušos dzīvnieku. Informāciju sagatavoja: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis