SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē

SIA SIA “Skrundas komunālā saimniecība” darba laiks 22. jūnijā ir no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00.