SIA "Skrundas komunālā saimniecība" rīko automašīnas ŠKODA Roomster izsoli

SIA SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2017. gada 3. martā plkst. 13.00 Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, rīko automašīnas ŠKODA Roomster izsoli. Automašīna: ŠKODA Roomster, izlaiduma gads: 2008., šasijas Nr.: TMBMD25J585054041; valsts numurs: HE9863, nobraukums: 201 123 km. Automašīna apskatāma SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, iepriekš sazinoties pa telefonu 63331258. Izsolei jāreģistrējas līdz 2017. gada 3. martam, plkst. 11.00. Izsoles sākumcena – EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro 00 centu), tai skaitā 21% PVN. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centu), tai skaitā PVN. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centu). Drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit euro 00 centu).

IZSOLES NOTEIKUMI
  Informāciju sagatavoja: Ita Bērziņa, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” biroja vadītāja