Sieviešu koris “Sonante” nosvin jubileju

Sieviešu koris “Sonante” nosvin jubileju

6.aprīlī, Skrundas kultūras namā sieviešu koris “Sonante” atzīmēja 65 gadu jubileju koncertā “Dziesmā man mūžos būt”. Svētku reizē koncertā izskanēja komponista Jāņa Strazda radītie skaņdarbi. Viņš kopā ar pavadošo grupu un solistu Andri Ērgli bija aicināti uz sadarbību, lai klausītājiem sniegtu patīkamu kopā būšanu.  

 “Līdz šim ar kori "Sonante" vēl nebijām sadarbojušies, bet ar prieku piekritu uzaicinājumam. Kora diriģenti Laimdotu Mūrnieci zinu no bērna kājas, jo viņa ir mana pirmā mūzikas skolotāja Zirņu bērnudārzā. Kā mamma stāsta, tad Laimdota pirmā bija teikusi, ka man ir muzikālas dotības, un bērns noteikti jāsūta mūzikas skolā. Gatavojoties šim koncertam, kopā ar diriģenti pārskatījām manu kora darbu notis un izvēlējāmies skaņdarbus koncerta programmai. Koncertā šis un tas bija dzirdams no manis un Jāņa Petera radītā dziesmu cikla “Lins”. Koncerts veidots gan apcerīgs, gan arī enerģisks un jautrs. Klausītājiem bija iespēja izdzīvot pilnu emociju spektru. Biju iepriecināts par kora kvalitatīvo skanējumu un augsto māksliniecisko sniegumu. Ne velti kora nosaukums, tulkojot no itāļu valodas, nozīmē skanīgi,” tā komponists Jānis Strazds.

Kora diriģente Laimdota Mūrniece: “Šis koncerts bija domu un sapņu piepildījums muzicēt kopā ar Jāni Strazdu, Andri Ērgli un izciliem mūziķiem. Paldies komponistam, ka varējām iepazīt tuvāk viņa daiļradi, ka uzticēja mums atskaņot brīnišķīgās dziesmas. Koncerts - tie ir emocijām piepildīti svētki. Ja klausītājs gūst prieka no koncerta, tad tas ir gandarījums mums visām. Mūsu kora moto -,,Kur dziesma skan, tur laime mīt!” Šajā laimes kalniņā gribētos vēl kādu laiciņu pabūt.

Sieviešu korī “Sonante” šajā sezonā dzied 23 dalībnieces. Koncertu kuplināja arī apvienotais vīru koris – Brocēnu vīru koris “Brocēni” un Jelgavas vīru koris “Ozols”.