Siltumapgādes tarifs Skrundā un Rudbāržos vēl mainīsies

Siltumapgādes tarifs Skrundā un Rudbāržos vēl mainīsies

Kuldīgas novada dome apstiprinājusi siltumenerģijas apgādes tarifu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2021./2022. gada apkures sezonai.  Jaunais tarifs Rudbāržos ir 66,12 EUR/MWh (bez PVN) un Skrundā – 76.53 EUR/MWh (bez PVN). Tarifi stājas spēkā un tiek piemēroti no 1. septembra.

Tarifs aprēķināts saskaņā ar Skrundas novada domes apstiprinātajiem noteikumiem. Tarifs Rudbāržos būs par 21%, bet Skundā – ap 26% lielāks. Tā pieaugumu lielākoties ietekmē pirktās dabasgāzes būtiskais cenas pieaugums, kas kāpis turpat divas reizes. Pārējās izmaksas, kas veido tarifu, mainījušās nedaudz.

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” (SKS) 13. maijā noslēgusi dabas gāzes līgumu ar SIA “ELENGER” par fiksēto cenu dabasgāzei 24,10 EUR/MWh (bez PVN) ar termiņu uz gadu. Taču jau pēc domes lēmuma par tarifu uzņēmums informējis pašvaldību, ka nevar izpildīt līguma saistības, tāpēc līgumu lauž. Apzinot iespējamos gāzes piegādātājus, konstatēts, ka cenas ir daudz augstākas. Šobrīd vienīgais piegādātājs, kurš piedāvāja līgumu slēgt uz garāku termiņu, vienlaikus piedāvājot zemāku cenu (39,74 EUR/MWh), ir “Elektrum”. SKS ir izmantojusi piedāvājumu un noslēgusi līgumu par šobrīd iespējami zemāko cenu, bet tas nozīmē, ka ar apstiprināto tarifu nav iespējams nosegt izmaksas un to būs jāpārskata vēlreiz. Jautājumu skatīs Attīstības komitejā, lai lemtu par turpmāko.