Sirsnīgi un ģimeniski pasākumi aizvadīti visā novadā

Sirsnīgi un ģimeniski pasākumi aizvadīti visā novadā

Latvijas simtgades pasākumi aizvadīti visā Latvijā. Arī Skrundas novadā bija padomāts par dažādām aktivitātēm, sākot no sportiskām līdz pat svētku ballēm un lāpu gājienam.

Pasākumi par godu Latvijas dzimšanas dienai sākās jau 16. novembrī, kad Raņķu pasākumu zālē bija iespēja baudīt Liepājas vīru vokālā ansambļa “Dziedonis” koncertu. Svinīgajā pasākumā tika godināti Raņķu pagasta iedzīvotāji par viņu ieguldījumu un līdzdarbošanos pagasta attīstībā.

17. novembrī, kā jau ierasts, Skrundas kultūras namā tika pasniegtas Goda balvas un Pateicības raksti. Šogad apbalvojumus saņēma 13 novada iedzīvotāji. Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzrunā aicināja ikvienu aizdomāties, ko mums katram nozīmē Latvija un vai esam to mantojuši no tēvu tēviem vai aizņēmušies no bērnu bērniem. “Latvijā cilvēku likteņi ir pārbaudīti brīvības ceļa, smagos izsūtījuma gados, divos pasaules karos, okupācijā, tautas atmodā un brīvībā. Šie pārbaudījumi mums ir pavēruši jaunus ceļus, jaunas iespējas, tas licis iziet no komforta zonas un padomāt, kuras ir mūsu patiesās vērtības – ģimene, mājas, pagasts, novads, valsts. Esmu lepna par jums, novadnieki, par katru no jums, kas ar savu darbu, idejām, ar atbalstu veido mūsu novadu un zemi, jo katrā no mums slēpjas spēks, ticība un mīlestība. Saules mūžu Latvijai!”

Goda balvu un Pateicības rakstu pasniegšana

Īpaši emocionāls un skaists bija Alda Zalgaucka uzvedums “Es esmu latvietis!”, kura laikā tika izdzīvoti Latvijas vēstures notikumi un noslēgumā, visai zālei ceļoties kājās, tika izdziedāta Baltijas ceļa himna “Atmostas Baltija”.

Uzvedums par godu Latvijas simtgadei "Es esmu latvietis"

18. novembrī Nīkrācē diena sākās ar sportiskām aktivitātēm, kurās dalībniekiem bija iespēja izskriet Latvijas kontūru, savukārt Skrundā norisinājās pārsteigumu pārgājiens. Tas pulcēja ļoti kuplu skaitu dalībnieku - kopumā 115, kuri dažādos kontrolpunktos pildīja uzdevumus un rezultātā izstaigāja Latvijas kontūru.

Labo domu stundā, plkst. 18.00, pie iestādēm un mājām tika iedegtas sveces un visi tika aicināti piedalīties svētku dievkalpojumā Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Jau otro gadu, tieši 18. novembrī, Skrundā notiek lāpu gājiens, kurš arī šogad savu gaitu sāka Ventas kalnā un pa pastaigu taku veda tālāk, noslēdzoties baznīcas laukumā. Šogad par godu Latvijas valsts svētkiem baznīcas laukumā bija iespēja baudīt grupas “Līvi” koncertu un svētku salūtu.

Lāpu gājiens Skrundā

Latvijas simtgades svinības tika aizvadītas arī Rudbāržos, kur muižas Varoņu zālē godināja tos iedzīvotājus, kuri ar savu atbalstu, darbošanos veicinājuši pagasta attīstību. Neizpalika svētku salūts un balle.

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Aivita Staņeviča