Sirsnīgs paldies SIA „Skrunda” un Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas” par atbalstu Skrundas novada skolēnu radošajām idejām!

Sirsnīgs paldies SIA „Skrunda” un Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas” par atbalstu Skrundas novada skolēnu radošajām idejām!    Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā. 
      Skrundas novadu šajā projektā pārstāv Jaunmuižas pamatskola.Jaunmuižas pamatskolas skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 25 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.  Lai šis viss noritētu veiksmīgi, ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir vietējo novada uzņēmēju atbalsts. Protams, ir lielāki novadi, kuros dienasgrāmatu izmaksu kopsummu viens uzņēmums nosegt nevar, tāpēc šim labvēlim ar savu atbalstu pēcāk piebiedrojas arī citi vietējie uzņēmumi. Šāda situācija attiecināma arī uz Skrundas novadu. Te savu atbalstu skolēnu radošajām idejām ļoti labprāt sniedza SIA „Skrunda” un Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas”. Sirsnīgs paldies par to! Runājot par atbalstītājiem SIA „Skrunda” un Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas”, lielākā daļa Skrundas novada iedzīvotāju noteikti zina, ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Taču, ja kāds tomēr nav īsti pārliecināts vai nezina, tad mēs pačukstēsim priekšā! SIA „Skrunda” nodarbojas ar zivkopību un saldūdens akvakultūrām. Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas” nodarbojas ar lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecību un jaukto lauksaimniecību (augkopību un lopkopību). Tieši tāpēc gan projekta “Dienasgrāmata” organizatori – “Zinātnes un inovāciju parks” Liepājā pārstāvji, gan Skrundas novada skolēni un konkrēto skolu darbinieki vēlreiz un vēlreiz saka lielu paldies SIA „Skrunda” un Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas” par atsaucību un atbalstu. Jaunā 2017./2018. mācību gada sākums Skrundas novada skolēniem būs ļoti priecīgs! Ar cieņu – “Zinātnes un inovāciju parka” darba grupa