Skaitļi tikai izskatās lielāki

Skaitļi tikai izskatās lielāki Pagājušajā nedēļā Skrundas novada dome apstiprināja šīgada budžetu. Kā norāda Raņķu pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks, uz papīra skaitļi eiro izskatās lielāki, bet būtībā pagastam atvēlēts tikpat, cik bijis iepriekš. Ceļiem nedaudz vairāk Neliels palielinājums gan ir speciālajā budžetā – šogad ceļu fondā Raņķiem atvēlēti vairāk nekā 20 tūkstoši eiro (pērn bija ap 10 tūkstošiem latu). Ietaupījums ir arī no aizvadītā perioda, jo nebija jātīra sniegs. Tā kā nav pārliecības, kādi būs ziemas turpmākie mēneši, pagaidām ikdienas uzturēšanai un remontiem papildu darbi nav ieplānoti. Pašreizējos plānos ir grants ceļu labošana, grāvju tīrīšana pēc iepriekš izveidota grafika. Raņķos ir neliels bebru apsēsts posms Tīriņu – Gulbju ceļā, kas draud iebrukt. Šobrīd salā sabrukšana apstājusies, bet līdz ar atkalu tā var turpināties. Vēl nolietots ir ceļš, kas vedu uz Mazgaraušu kapiem. Māju gan tur nav, taču ceļu noslogo lauksaimniecības tehnika, ar kuru tiek apstrādāti tuvējie lauki. Daļa ceļa pieder lauksaimniecības uzņēmumam, tāpēc apsaimniekošana notiek kopīgi ar pagasta pārvaldi. Skursteņi rada problēmas Ņemot vērā pašreizējās budžeta iespējas, lielus darbus pašvaldība Raņķos neplāno. Steidzamākais – jāpabeidz noliktavas remonts ģimeņu centra ēkas galā. Pagājušajā gadā tur nomainīts jumts, lai pārtrauktu ūdens tecēšanu telpās. Ieliktas arī jaunas durvis. No citiem saimnieciskiem darbiem lielāki līdzekļi atvēlēti dzīvokļu remontiem. Jārisina būs arī apkures un skursteņu jautājums. Nesen Ventas ielā 9 izcēlās ugunsgrēks skursteņa dēļ. Liela skāde nav nodarīta, bet ir piedūmoti dzīvokļi. Jautājums šobrīd atrisināts tā, ka riskantais skurstenis vairs netiek izmantots: pirmā stāva dzīvokļa iemītnieks pārcēlies citur, otrajā neviens nedzīvo, bet trešajā stāvā saimniece jau sen ierīkojusi individuālu dūmvadu no sava dzīvokļa. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (27.01.2014)