Skatē vērtē Skrundas novada amatierteātrus

Skatē vērtē Skrundas novada amatierteātrus Skrundas novada amatierteātru skatē, kas notika 29. oktobrī Skrundas kultūras namā, varēja noskatīties 5 izrādes. Skatē piedalījās arī Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši”, un tieši viņu iestudēto izrādi izvirzīja skatei “Gada izrāde 2016”. “Kuratiešu” režisore Inga Ezeriete bija izvēlējusies Andra Niedzviedža darbu “Labi iet”, kas skatē ieguva augstāko novērtējumu. Šogad, veidojot repertuāru, režisori izvēlējušies tikai latviešu dramaturgu veidotos darbus, divi amatierteātri – pat vienu autori: Māru Hornu. Nīkrāces amatierteātrī “Brinida” iestudēts “Katram savs biznesiņš” (režisore Inga Ezeriete), Raņķu amatierteātrī – “Bābu mednieki” (režisore Raimonda Vilmane). Rudbāržu amatierteātra “Spēlmaņi” režisore Mirdza Pilskunga šogad izvēlējusies Paula Reimana darbu “Krustmāte Jūle no Tūles”. Skrundas amatierteātris “SAAN” skatē piedalījās ar režisora Alda Zalgaucka sarakstīto lugu “Jubileja”. Šis darbs rakstīts tieši amatierteātrim “SAAN”, un iestudēts kā desmitās – jubilejas – sezonas izrāde.  Šogad amatierteātru sniegumu vērtēja Liepājas teātra aktrise un režisore, kā arī Liepājas Metalurga tautas teātra vadītāja Lelde Kaupuža. Kā atzina skates eksperte – tas ir skats no malas, padarītā izvērtējums un ieteikums, kā pilnveidot režisora meistarību un strādāt radoši. Amatierteātru skatē tika vērtēta gan izrāde kopumā, gan režisora darbs, dalībnieku aktiermeistarība, kostīmi, scenogrāfija un vizuālais noformējums. Skates rezultāti: Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši” – I pakāpe (42 punkti) Skrundas amatierteātris “SAAN” – I pakāpe (41 punkts) Nīkrāces amatierteātris “Brinida” – I pakāpe (40 punkti) Raņķu amatierteātris – I pakāpe (40 punkti) Rudbāržu amatierteātris “Spēlmaņi” – II pakāpe (34 punkti) Labākais režisors – Inga Ezeriete (Vaiņodes amatierteātra “Kuratieši” un Nīkrāces amatierteātra “Brinida” režisore) Labākā aktrise – Ineta Matsate–Matsone (Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši”) Labākā otrā plāna aktrise – Dace Kudore (Skrundas amatierteātris “SAAN” un Nīkrāces amatierteātris “Brinida”) Labākais aktieris – Juris Freijs (Raņķu amatierteātris) Labākais otrā plāna aktieris – Helmuts Kalniņš (Skrundas amatierteātris “SAAN”) Priecājamies, ka mūsu novadā ir tik daudz amatierteātru un ir cilvēki, kas vēlas kāpt uz skatuves, spēj iejusties dažādos tēlos un aicina skatītājus līdzpārdzīvot dažādus dramaturģijas darbus. Paldies viņiem!   Teksts: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere Foto: no Ingas Ezerietes personīgā fotoarhīva