Skolēni piedalās Sporta dienā O. Kalpaka muzejā Airītēs

Skolēni piedalās Sporta dienā O. Kalpaka muzejā Airītēs 7. septembrī Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klases skolēni, viņu audzinātājas un skolas direktore, devās uz Oskara Kalpaka muzeju Airītēs, lai piedalītos Sporta dienā. Šajā pasākumā no Skrundas novada piedalījās arī O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni. Muzeja darbinieki skolēniem bija noorganizējuši tiešām interesantas izturības un spēka sacensības. Viss iesākās ar Orientēšanās sacensībām, kuru laikā skolēnu komandām bija jāprot pēc dotās kartes atrast kontrolpunktus. Nīkrāces pamatskolu šajās sacensībās pārstāvēja piecas komandas. Vislabāk veicās komandai “Baltie vilki” (Āris Tims, Rihards Brūveris, Artis Zaneribs, Dāvis Šimiens), kuri izcīnīja 1. vietu, bet komanda “Nīkrācnieki” (Toms Reinis, Kellija Liepa, Andis Pīlēns, Nikola Račkauska, Linda Freimane, Diāna Račkauska, Guna Liepa) ieguva 3. vietu. Saldus novada Zirņu pamatskola bija noorganizējusi “100 ozolu skrējiena stafeti”, kurā mazie nīkrācnieki piedalījās ar lielu aizrautību. Pēc sacensībām dalībniekus gaidīja gardā zupa, kuru visi ēda gardām mutēm, jo svaigā gaisā viss ir gardāks. Pēc sātīgām pusdienām notika virves vilkšanas sacensības, kurās piedalījās 5.-9. klašu skolēni. Tad visi tika aicināti uz apbalvošanu un kopīgu fotografēšanos. Mājās braucot, skolēni atzina, ka viņiem šī diena ir patikusi, jo varējuši kārtīgi izskrieties un aktīvi pavadīt laiku kopā. Sporta dienā piedalījās arī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni, kuri ar interesi un azartu iesaistījās sporta aktivitātēs un priecājās par sasniegumiem, atkārtoja savas vēstures zināšanas, ēda visiem kopīgi vārīto zupu, bija jautri, aktīvi un izpalīdzīgi. Šī diena atkal bija viena no labām vēstures stundām jaunajai paaudzei. Teksts: Elīna Linkovska, Nīkrāces pamatskolas skolotāja, un Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Elīna Linkovska, Dagnija Daiga Grundberga