Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 26. februārī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1. kārta. Konkursā piedalījās 7 individuālie dalībnieki un viens teātra kolektīvs.    Konkursanti pārstāvēja Skrundas vidusskolu, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolu un Nīkrāces pamatskolu. Konkursantu izpildījumā varēja dzirdēt Māras Cielēnas, Raiņa, Enidas Blaitones, Vika, Valda Artava, Imanta Ziedoņa, Annas Sakses un Gabriēlas Mistrāles darbus. Nīkrāces pamatskolas teātra pulciņa izpildījumā redzējām Anitas Grīvas muzikālo leļļu teātra izrādi ‘’Trīs laimīgi zaķi’’. Konkursantus vērtēja žūrija: Inga Ezeriete, Mirdza Pilskunga un Anda Birzniece. Žūrijas galvenais uzdevums bija izvirzīt labāko no Skrundas novada uz konkursa 2. kārtu Liepājā (31. martā). Konkursa rezultāti: 1. vieta (1. klašu grupā) – Matīss Reinfelds (O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola) 1. vieta (4.–6. klašu grupā) – Sandra Elvīra Broka (Skrundas vidusskola) 1. vieta (7. –9. klašu grupā) – Elīza Janvāre (Skrundas vidusskola) 2. vieta (7. –9. klašu grupā) – Rūta Linde (Skrundas vidusskola) 3. vieta (7. –9. klašu grupā) – Samanta Lēvalde (Skrundas vidusskola) 4. vieta (7.–9. klašu grupā) – Krista Kristiāna Stepēna (Skrundas vidusskola) 1. vieta (10. –12. klašu grupā) – Kristīne Siliņa (Skrundas vidusskola) Mazo formu uzvedumu konkursā 1. vieta – Nīkrāces pamatskolas teātra pulciņam   ar A. Grīvas muzikālo leļļu teātra izrādi “Trīs laimīgi zaķi”   Konkursa 2. kārtai žūrija izvirzīja Skrundas vidusskolas 7. klases skolnieci Elīzu Janvāri. Konkursantus sagatavoja Ineta Matsate-Matsone (Nīkrāces pamatskola), Iveta Labunska (O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola) un Aldis Zalgauckis (Skrundas vidusskola). Teksts un foto: Elīna Linkovska, Skrundas novada pašvaldības interešu izglītības metodiķe