Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 29. februārī Nīkrāces pamatskolā notika Skrundas novada skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss. Konkursā piedalījās 15 individuālie dalībnieki un viens teātra kolektīvs. Konkursanti pārstāvēja Skrundas vidusskolu, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolu un Nīkrāces pamatskolu. Konkursantu izpildījumā varēja dzirdēt Māras Cielēnas, Viļa Plūdoņa, Enidas Blaitones, Emera Stampa, Māras Zālītes, Jāzepa Osmaņa, Ulda Ausekļa, Ivetas Skapstes un citu autoru darbus. Nīkrāces pamatskolas teātra pulciņa izpildījumā redzējām Anitas Grīvas muzikālo leļļu teātra izrādi “Astainīšu draiskā diena”. Konkursantus vērtēja žūrija: Inga Ezeriete, Svetlana Rudzīte un Elīna Linkovska. Žūrijas galvenais uzdevums bija izvirzīt labāko no Skrundas novada uz konkursa 2. kārtu Saldū (11. martā). Konkursa rezultāti: 1. vieta (1. klašu grupā) - Karlīna Druvaskalna (Skrundas vidusskola) 2. vieta (1. klašu grupā) - Amēlija Strazdiņa (Skrundas vidusskola) 3. vieta (1. klašu grupā) - Kellija Liepa (Nīkrāces pamatskola) 1. vieta (2.-3. klašu grupā) - Edgars Ābele (Skrundas vidusskola) 2. vieta (2.-3. klašu grupā) - Matīss Reinfelds (O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola) 3. vieta (2.-3. klašu grupā) - Edvards Sarksnis (Nīkrāces pamatskola)   1. vieta (4.-6. klašu grupā) - Elīza Bolsunovska (Skrundas vidusskola) 1. vieta (4.-6. klašu grupā) - Sanita Gansone (O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola) 2. vieta (4.-6. klašu grupā) - Paula Gierkena (O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola) 3. vieta (4.-6. klašu grupā) - Jānis Gustavs Buķelis (Skrundas vidusskola) 1. vieta (7.-9. klašu grupā) - Elīza Janvāre (Skrundas vidusskola) 1. vieta (7.-9. klašu grupā) - Sorenta Zaneriba (Nīkrāces pamatskola) 2.vieta (7.-9. klašu grupā) - Krista-Kristiāna Stepēna (Skrundas vidusskola)   Mazo formu uzvedumu konkursā 1. vieta - Nīkrāces pamatskolas teātra pulciņam Konkursa 2. kārtai žūrija izvirzīja Skrundas vidusskolas 8. klases skolnieci Elīzu Janvāri un Nīkrāces pamatskolas 9. klases skolnieci Sorentu Zaneribu. Konkursantus sagatavoja Ineta Matsate-Matsone (Nīkrāces pamatskola), Iveta Labunska, Dagnija Daiga Grundberga, Daina Vēreniece (O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola) un Aldis Zalgauckis (Skrundas vidusskola). Teksts un foto: Elīna Linkovska, Skrundas novada pašvaldības interešu izglītības metodiķe