Skolēnus izglīto ugunsdrošībā

Skolēnus izglīto ugunsdrošībā 15. janvārī, piedaloties VUGD KRB Kuldīgas daļas Alsungas posteņa komandierim H. Lazdam, Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā tika organizēta ugunsdzēsības mācību trauksme ar evakuāciju.  Šo mācību mērķis bija skolēnus un darbiniekus iepazīstināt ar ārkārtas situāciju, norādīt uz kļūdām, lai tās nepieļautu īstas trauksmes gadījumā. Pēc tam skolēni piedalījās nodarbībā, kurā ar savu prezentāciju ugunsdrošībā iepazīstināja Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste A. Strazdiņa. Lekcijas mērķis bija norādīt uz būtiskākajām lietām ugunsdrošībā un atgādināt pareizas rīcības gaitu, atskanot trauksmei. Skolēnu zināšanas tika novērtētas kā ļoti labas, aktīvākie skolēni, kas atbildēja uz jautājumiem, saņēma jaukas balvas. Abu skolu evakuācijas laiks, kā atzīmēja VUGD pārstāvis H. Lazda, bija ļoti labs. Skolēnu un personāla sagatavotība ārkārtas situācijās tika novērtēta kā ļoti laba. Skrundas novada pašvaldība izsaka pateicību VUGD pārstāvim un Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākajai speciālistei par atbalstu skolēnu izglītošanā. Informāciju sagatavoja: Guna Skrebele, Skrundas novada pašvaldības darba aizsardzības inženiere Foto no Skrundas vidusskolas arhīva