Skolotāji no Dānijas mācību brauciena laikā viesojas Skrundā

Skolotāji no Dānijas mācību brauciena laikā viesojas Skrundā Aprīlī 25 Dānijas vidusskolu vēstures skolotāji apmeklēja Baltijas valstis. Mācību brauciena mērķis bija informēt skolotājus par Baltijas valstu jaunāko vēsturi, un to organizēja Dānijas Vidusskolu vēstures skolotāju asociācija sadarbībā ar Baltijas iniciatīvu un tīklu, kas darbojas, lai veidotu labāku savstarpējo sapratni starp valstīm ap Baltijas jūru. Studiju ceļojums ilga 7 dienas, tas sākās Viļņā un beidzās Rīgā. Skolotāji tikās ar daudziem okupācijas perioda aculieciniekiem (tostarp ar Jāni Blūmu Skrundā) un apmeklēja dažādas vietas, tādas kā VDK cietums, raķešu bāzes, nelikumīgas iespiestuves, kapsētas, kā arī daudzus muzejus ar attiecīgā perioda izstādēm. Visus skolotājus ļoti iespaidoja izpostītā pilsēta Skrunda 1. Dānijā šādas slēgtas militāras pilsētas nav bijušas. Skolotāji apsprieda, kā šādu iespaidīgu padomju mantojuma vietu varētu aizsargāt. Ārzemniekiem tā patiešām ir ievērojama vieta, ko apmeklēt. Tai ir liels tūrisma potenciāls un dažu gadu laikā tā var kļūt par tūristiem tikpat vilinošu vietu, kā, piemēram, Černobiļa. Johaness Bahs Rasmusens (Johannes Bach Rasmussen) – diplomēts arhitekts un tūrisma speciālists-konsultants par Aukstā kara perioda vietām un muzejiem, kā arī Baltijas iniciatīvas un tīkla sekretārs – pieminēja, ka Skrundai 1 ir milzīgs potenciāls nākotnē kā tūristu piesaistes vietai, kas stāsta par Latvijas okupāciju un padomju militārajām darbībām. Starptautiskās tendences liecina, ka tūristu interese par Aukstā kara periodu aizvien pieaug. Viesojoties Skrundā, dāņu skolotāji pusdienoja Skrundas profesionālajā vidusskolā un par pusdienām izteicās ļoti atzinīgi. Nākamā dāņu speciālistu viesošanās Baltijas valstīs plānota maijā, kad arī Skrundu apmeklēs arhitektu grupa, kas specializējas tieši militārā/industriālā mantojuma transformēšanā.   Plašāka informācija par Baltijas iniciatīvu un tīklu 2005. gadā Dānijas Langeland muzejs izteica priekšlikumu veidot Baltijas jūras reģiona (BJR) sadarbības tīklu, kura mērķis būtu aizsargāt vēsturiski vērtīgas Aukstā kara perioda vietas. Ideju atbalstīja Dānijas Kultūras ministrija, un ar tās finansiālu atbalstu 2006.gadā sākās darbs pie iniciatīvas par tīkla izveidi aukstā kara mantojuma saglabāšanai ap Baltijas jūru (turpmāk – iniciatīva). Tās nosaukums angļu valodā ir: Countries around the Baltic Sea. Better international understanding. Information about the Cold War period told from sites where events took place. Iniciatīvas galvenais uzdevums ir izplatīt zināšanas par Aukstā kara vēsturi, pamatojoties uz aizsargājamiem objektiem, vietām (militāras bāzes un būves, militārā tehnika, ieslodzīto un deportēto nometnes, cietumi, partizānu bunkuri, izlūkdienestu un drošības dienestu ēkas un tehnika, apbedījumu vietas, skulptūras, rūpnīcas, kolektīvās saimniecības (kolhozi un sovhozi), komunistiskās partijas un padomju nomenklatūras darba un atpūtas vietas, raksturīga arhitektūra, neatkarības cīņu (t.sk. atmodas un barikāžu laika) vietas, vai vienkārši ēkas un vietas, kurās risinājušies vēsturiski notikumi) (turpmāk – vietas) un muzejiem. Šādas vietas ir arī ļoti interesanti tūrisma objekti rietumvalstu tūristu skatījumā. Interešu galvenās tēmas:
  • Militārā situācija - spēku samērs starp austrumiem (Varšavas pakts) un rietumiem (galvenokārt NATO);
  • Komunistu režīms bijušajā Padomju savienībā, t.sk. neatkarības atgūšanas aktivitātes;
  • Laika periods no 1945. līdz 1991.gadam, saukts arī par Aukstā kara periodu, kā arī loģiskas nepieciešamības gadījumā arī pirms un pēc tā.
Ir loģiski interesi par neseno vēsturi savienot ar jauno politisko realitāti BJR pēc padomju ēras beigām. Daudzas jaunās neatkarīgās valstis tagad ir vienu un to pašu starptautisku organizāciju, piemēram, ES un NATO, dalībvalstis. Jautājums ir, vai jauno realitāti pavada plaša vispārēja izpratne iedzīvotāju vidū par to laiku, kas tika rūpīgi slēpts aiz Dzelzs priekškara. Izpratne ir ļoti svarīga tālākai sadarbībai tautsaimniecībā, kultūrā un izglītībā, kā arī tautu identitātes radīšanā (tāpat kā valoda, literatūra, mūzika u.c.). Iniciatīvai šobrīd ir augsts politisks atbalsts reģionā. Jautājums par Aukstā kara un padomju okupācijas periodu, kā arī tā atstāto materiālo un nemateriālo mantojumu regulāri ir arī ES institūciju dienaskārtībā. Galvenās iniciatīvas plānotās aktivitātes:
  • Tīkla darbības aktivizēšana
  • Informatīvās aktivitātes un aculiecinieku iesaistīšana
  • Kopīgas mārketinga aktivitātes
  • Konkrētas iniciatīvas attiecībā uz vietu aizsardzības un publiskas pieejamības nodrošināšanu
  • Ekspozīciju apmaiņa starp tīkla muzejiem
  • Vietu integrācija tūrisma aktivitātēs
  • Pieredzes apmaiņa.
Papildu informācija atrodama interneta vietnē http://coldwarsites.net/. Cita starpā tur var atrast informāciju arī par Skrundas memoriālo vagonu un Jāni Blūmu. Portālā ir ievietots arī J. Blūma video stāsts.   Informāciju apkopoja: Aira Andriksone, Skål International Rīgas kluba prezidente Foto: Johaness Bahs Rasmusens