Skrējiens "Skrundas pilskalns 2015"

Skrējiens 2. maijā jau četrpadsmito reizi notika gadskārtējais skrējiens “Skrundas pilskalns”, kurā savu fizisko izturību pārbaudīja 72 skrējēji no dažādām Kurzemes vietām - Skrundas, Kazdangas, Nīcas, Turlavas, Laidiem, Rīgas, Jelgavas, Nīkrāces, Padures un Aizputes. Šogad pirmo reizi  uz pasākumu tika aicināti arī nūjotāji. Tik aukstu un lietainu dienu šīs skriešanas sacensības vēl nebija piedzīvojušas, tāpēc liels prieks un pateicība visiem, kuri piedalījās! Uzvarētāji saņēma piemiņas balvas un diplomus, bet pārējiem tika apliecinājums par piedalīšanos. Tautas klases skrējienā arī šogad tika dāvinātas  pildspalvas ar Skrundas pilskalna logo. Skrundas televīzijas sižetu var noskatīties ŠEIT.    2006.gadā dzimušie un jaunāki (distance 500 m) Meitenes 1.vieta Enija Zonberga (Skrunda) 2.vieta Kristiāna Zīlmane(Skrunda) 3.vieta Beāte Folheima (Skrunda)      Zēni 1.vieta Tomass Jansons (Padure) 2.vieta  Jānis Rajens Zomers ( Skrunda) 3.vieta Daniels Toms Zīders (Skrunda)   2003.- 2005. gadā dzimušie 1000 m Meitenes 1.vieta Megija Jurdža (Skrunda) 2.vieta Laura Vecbaštika( Nīca) 3.vieta Reičela Rone (Aizpute)      Zēni 1.vieta Lauris Grīniņš (Padure) 2.vieta Raivo Liekmanis (Nīkrāce) 3.vieta Matīss Grīniņš (Padure)   1997.–2002.g.dz.     Meitenes 2000 m     1.vieta Gunta Holštroma (Kazdanga)     2.vieta Anna Peskova (Padure)     3.vieta Elīza Malkeviča (Nīca)   Zēni 3000 m 1.vieta Linards Ņikiforovs (Kazdanda) 2.vieta Igo Radžābovs (Skrunda) 3.vieta Artūrs Balceris (Nīca)   1976.-1996.gadā dzimušie       Vīrieši 5000 m     1.vieta Āris Brantevics (Turlava)     2.vieta Gatis Šulbergs(Rīga)     3.vieta Aivis Karzons (Nīca)       Sievietes 3000 m    1.vieta Diāna Vitkovska (Skrunda )    2. vieta  Elīza Stilve (Nīca)    3. vieta Signe Lignicka (Saldus)   1966.-1975.gadā dzimušie       Vīrieši 4000 m    1.vieta Andis Doniņš ( Skrunda)    2.vieta Igors Radžabovs (Skrunda)        Sievietes 2000 m    1.vieta Alla Radžabova - Cinovska ( Aizpute)    2.vieta Ilze Holštroma 9Kazdanga)   1965 .g.dz. un vecāki        Sievietes 1000 m     1.vieta Anita Sebeža ( Skrunda)     2. Aina Baumane ( Laidi)     3.vieta Dzintra Liekmane (Nīkrāce)   Teksts un foto: Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta pasākumu organzatore