Skrundā aizvadīta pirmā sirds veselības diena

Skrundā aizvadīta pirmā sirds veselības diena 16. novembrī Biedrība "Lejaskurzeme" sadabībā ar Slimību profilakses un kontroles centra finansiālu atbalstu Skrundā pirmo reizi organizēja sirds veselības dienu. Tās mērķis bija dot iespēju Skrundas novada iedzīvotājiem bez maksas apmeklēt ārstus kardiologus. Kardiologu konsultācijas sniedza ārsti – Agnese Knipše un Valters Stirna ar asistentiem. Ārsti kardiologi kopā izmeklēja un konsultēja 44 pacientus, no kuriem 14 pacientiem ir ļoti ielaistas sirds veselības problēmas, 16 – ar daļējām sirds veselības problēmām. Ārsti uz padziļinātām izmeklēšanām nosūtīja 34 pacientus. Lielu paldies Biedrības valdes priekšsēdētāja Sanita Ukavica saka:
  • Ivetai Bajārei no Latvijas Kardiologu biedrības,
  • Dainai Ābelei, Skrundas AADC vadītajai, par palīdzību sirds veselības dienas organizēšanā un norisē,
  • kā arī ārstiem kardiologiem un māsiņām par uzņēmību un atsaucību izbraukuma vizītē!
Tekstu sagatavoja Biedrības "Lejaskurzeme" valdes priekšsēdētāja Sanita Ukavica