Skrundā atjauno Liepājas ielas ietves segumu

Skrundā atjauno Liepājas ielas ietves segumu Skrundas novada pašvaldība informē, ka Skrundā, Liepājas ielā, tiek veikti ietves seguma atjaunošanas darbi. Ietves posms no Skrundas vidusskolas līdz autoostas gājēju pārejai tiks izbūvēts līdz 1. septembrim, savukārt būvdarbus līdz Liepājas un Raiņa ielas krustojumam plānots pabeigt līdz 29. septembrim. Ietves seguma atjaunošanas darbus paredzēts veikt posmā no Liepājas ielas 16 līdz Liepājas un Raiņa ielas krustojumam. Rekonstruējamā posma garums ir 480 metri, kurā savu laiku nokalpojušais asfalta betona segums tiek nomainīts pret betona bruģakmeni. Būvdarbu ietvaros tiks uzlabota vides pieejamība pie sociālās dzīvojamās mājas Liepājas ielā 6, izbūvējot pandusu, lai iedzīvotājiem ar funkcionālajiem traucējumiem būtu ērtāk iekļūt ēkā. Būvdarbus objektā veic SIA "Ribetons ceļi". Būvdarbu līguma summa: 43394,99 EUR bez PVN.  
Informāciju sagatavojusi: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja