Skrundā atklās valsts nozīmes autoceļa A9 rekonstruēto posmu

Skrundā atklās valsts nozīmes autoceļa A9 rekonstruēto posmu 21. augustā plkst. 13.00 Raiņa ielā 8, Skrundā, notiks valsts nozīmes autoceļa A9 rekonstruētā posma svinīgā atklāšana, kurā uzrunas teiks Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāte Nellija Kleinberga, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange (piedalīsies arī VAS “Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona direktors Māris Kramēns), SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols un Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja Gita Rubežniece-Zute. Muzikālus priekšnesumus šim pasākumam gatavo Liepājas džeza kombo, bet laba ceļa vēlējumus – Skrundas jauniešu centrs. Jūlija beigās tika pabeigti projektā “Ventas un Liepājas ielas (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” paredzētie būvdarbi. Projekts tika apstiprināts jau 2012. gadā, pēc gada pabeigta būvprojekta izstrāde, bet būvdarbu līgums ieilgušās iepirkuma procedūras dēļ tika noslēgts tikai 2014. gada rudenī. Neskatoties uz birokrātiskiem šķēršļiem un būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu ziemas periodā, Skrundas novada pašvaldībai ir izdevies sekmīgi īstenot projektā paredzētās aktivitātes. Projekta mērķis – komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās, rekonstruējot un attīstot pilsētas tranzītielas 1. šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra bija nolietojusies un tādējādi nespēja nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu. Projekta gaitā tranzītielā veikti šādi uzlabojumi:
  • Tranzītielas rekonstrukcija – ielas braucamās daļas seguma izbūve vairāk nekā 2 km garumā.
  • Siltumtrases rekonstrukcija.
  • Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve.
  • Apgaismojuma izbūve.
  • Lietusūdens kanalizācijas izbūve.
  • Gājēju un apvienotā gājēju/veloceliņa izbūve.
  • Ceļa aprīkojuma – satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
  • Uzlabota krustojumu ģeometrija.
  • Paaugstināta gājēju drošība.
Rekonstrukcijas tehniskā projekta risinājumus izstrādāja un autoruzraudzību būvdarbu laikā nodrošināja SIA “Projekts 3”. Būvdarbus, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, veica ģenerāluzņēmējs SIA “Saldus ceļinieks” un apakšuzņēmēji SIA “Grobiņas SPMK”, SIA “OMS”, bruģa ieklāšanu veica SIA “A-Land” darbinieki. Būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” sertificētie speciālisti. Projekta ieviešanas uzraudzības iestāde - LR Satiksmes ministrija. Projekts “Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/ SM/025; vienošanās Nr. SM2012/-46) ir īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas: 3,3 miljoni EUR (ERAF līdzfinansējums: 74,99% no attiecināmajām izmaksām un valsts budžeta dotācija: 3,75%).  Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists