Skrundā atklāts multifunkcionālais jaunatnes centrs

Skrundā atklāts multifunkcionālais jaunatnes centrs 28. decembrī svinīgi tika atklāts Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs – Skrundas kultūras nama bijusī kino zāle nu pārtapusi jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstoši aprīkotās un daudzfunkcionālās telpās, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai. Pirms centra atklāšanas lentes pārgriešanas svinīgas uzrunas teica Šveices vēstniecības Latvijā padomniece Dominika Petere (Dominique Petter), Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle un SIA “Pretpils” būvdarbu vadītājs Māris Rorbahs. Sveikt Skrundas novada jauniešus bija ieradušies arī pārstāvji no Finanšu ministrijas, Liepājas "Jauniešu mājas", Saldus jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centra "Šķūnis", Aizputes novada jauniešu centra "Ideju māja", uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, Skrundas kultūras nama, bibliotēkām, Sociālā dienesta, novada izglītības un pašvaldības iestādēm, kā arī citi interesenti. Svinīgā pasākuma dalībnieki un apmeklētāji varēja arī noskatīties Skrundas televīzijas veidotos videosižetus par Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra tapšanas gaitu, baudīt Daces Ganiņas vokālās studijas audzēkņu muzikālo sveicienu, apskatīt centra telpas un iemēģināt to aprīkojumu, kā arī uzrakstīt savu novēlējumu jauniešiem. Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs tapis projekta "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā" īstenošanas rezultātā. Projektu finansējusi Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Kopējās projekta izmaksas – 160 000,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums – 57 329,84 EUR. Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Sandris Kuzmickis