Skrundā atzīmē Starptautisko Brīvprātīgo dienu

Skrundā atzīmē Starptautisko Brīvprātīgo dienu 5. decembrī Starptautisko Brīvprātīgo dienu atzīmē daudzos Latvijas novados un pilsētās. Skrundas kultūras namā brīvprātīgie tika godināti jau 28. novembrī. Tā tika teikts paldies visiem nevalstisko organizāciju vadītājiem, kuri īsteno projektus un iesaista aktivitātēs jauniešus, dot iespēju viņiem caur brīvprātīgo darbu apgūt dažādas prasmes un iemaņas, kā arī pašvaldības projektu konkursa īstenotājiem un aktīvajiem novada jauniešiem, kuri iesaistījušies brīvprātīgajā darbā jaunatnes lietu speciālistes Baibas Eversones vadībā. Starptautiskajai Brīvprātīgo dienai veltītajā pasākumā pēc Daces Ganiņas muzikālo jauniešu radītās noskaņas un priekšnesumiem uzrunu teica Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, apliecinot, ka pašvaldība pamana, novērtē un pateicas par padarīto – nevalstisko organizāciju, brīvprātīgo un aktīvo iedzīvotāju ieguldīto darbu novada attīstībā. Pateicības rakstus par realizētajiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem saņēma: Artūrs Dvīnis, Aivars Freimanis, Marina Lākute, Benita Lielāmere, Aldona Zīdere, Inguna Puriņa, Sigita Kronberga, Anita Andersone, Ainārs Zankovskis. Pateicības rakstus par brīvprātīgā darba veikšanu biedrībās saņēma: Loreta Robežniece, Ance Saulgrieze, Līva Jansone, Madara Lejiņa, Madars Balodis, Ilona Rītiņa, Ivonna Rītiņa, Santa Knopkena, Lāsma Daubare, Lauris Fjodorovs, Līga Upeniece, Arvils Dejus, Līga Fjodorova, Edgars Dakša, Inese Ivāne, Elīna Ozola, Agija Daubare, Kitija Ābola, Sabīne Štenberga, Līga Jūdre, Andai Vītolai, Anna Celmiņa, Genoveite Montika, Daina Ābele, Edgars Putniņš, Ginta Klievēna, Sanita Ukavica, Emīlija Seklīte. Pateicības rakstus par brīvprātīgā darba veikšanu Skrundas jauniešu centrā saņēma: Eva Beļska, Agnese Grīnberga, Krista Dēvita, Izolde Eglīte, Arta Saulgrieze, Sintija Kampara, Ariana Freiberga, Alīna Zute, Lelde Sileniece, Madara Kupča, Sindija Andžela Andže, Kristīne Siliņa, Regīna Vimba, Monta Lēvalde. Prieks, ka brīvprātīgo kustība Skrundas novadā kļūst plašāka un to cilvēku skaits, kuriem gribas pateikt paldies, ar katru gadu pieaug. Pasākumu organizēja Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte un NVO koordinatore Daina Ābele.   Darbus darot Aizej apskaties Kā aug mežs Aizej noteikti Agri no rīta Pavērot rasu Pavaicā miglai Kur tā slēpjas Saulainās dienās Aizej noteikti Citādi kas zina Varbūt darbus darot Var aizmirst Kā pēc vērts dzīvot Dainis Eisaks, dzejas krājums, 12. sējums ”Mana grāmata” Teksts: Daina Ābele, Zane Eglīte Foto: Sandris Kuzmickis