Skrundā bērnus konsultēs mikrologopēds un gastroenterelogs!

Skrundā bērnus konsultēs mikrologopēds un gastroenterelogs! 15.septembrī  no plkst. 10.00 bērnus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu gastroenterelogs Dr. Gunta Zirnīte un mikrologopēds (logopēds) Asja Irbe programmas Mobilās veselības  aprūpes centrs (MVAC) ietvaros Skrundā Kuldīgas ielā 2 pie sociālā aprūpes centra. Pieteikšanās pa tālruni 63321311 vai personiski Alternatīvās aprūpes dienas centrā. Bērniem uz konsultāciju, ja ir, līdzi jāņem iepriekš veikto izmeklējumu rezultāti, izraksti vai ārsta nosūtījums, kur aprakstīta problēmsituācija. Bērnus konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma. Mikrologopēda-logopēda pakalpojumi – mazuļa runas pareizai attīstībai! Mikrologopēds konsultēs bērnus vecumā no 3 ned. līdz 7 gadu vecumam. Īpaši aicinām izmantot šo iespēju  zīdaiņus vecumā no 3 nedēļām līdz 1 gadam un viņu vecākus! Zīdaiņi vecumā no 3 nedēļām līdz 1 gadam
 • Pirmsrunas un psihomotorās attīstības izvērtēšana, attīstīšana, un korekcija: attīstības nevienmērīgums
 • Zīšanas, rīšanas un barošanas traucējumi.
 • Rekomendācijas vecākiem un vecāku apmācība turpmākai veiksmīgai bērna runas attīstībai un valodas apguvei:
  • emocionālās saskarsmes un pirmsrunas izpausmju aktivizēšanā,
  • psihisko un fizisko prasmju apguves veicināšana, izmantojot vecumam atbilstošu attīstošo materiālu.
Bērni vecumā no 1 līdz 3 gadiem
 • Nerunājošu vai mazrunājošu bērnu attīstības izvērtēšana.
 • Nepietiekamas runas un valodas apguves dinamikas izvērtēšana, attīstīšana un korekcija.
 • Rekomendācijas un apmācība vecākiem turpmākam ikdienas darbam ar bērnu mājas apstākļos.
Bērni vecumā no 3-7 gadiem
 • Bērnu runas kvalitātes un valodas apguves līmeņa izvērtēšana, attīstīšana un korekcija.
 • Runas traucējumu korekcija.
 • Palīdzība bērniem pirmsskolas vecumā pie grūtībām sagatavoties apmācībai skolā.
Papildus informācija - https://www.youtube.com/watch?v=myC6bMz_-Sg   Informāciju sagatavoja - Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinators