Skrunda iekaro Rīgu! Izaicini sevi!

Skrunda iekaro Rīgu! Izaicini sevi! Ikviens Skrundas novada jaunietis 11. augustā aicināts doties kopīgā piedzīvojumā “FACE THE SPIRIT” – slēpņu spēlē komandām pilsētvidē. Apzini savas spējas un resursus, piedzīvo izaicinājumu.  Savu dalību piesaki līdz 09.08. plkst. 16.00, zvanot pa tālr. 29852292 vai vēršoties Skrundas jauniešu centrā, Amatnieku ielā 1, 2. stāvā. Izbraukšana no Skrundas, Amatnieku ielas 1, 11. augustā plkst. 8.00. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta nokļūšana no pagastu centriem – informē par šādu nepieciešamību piesakoties! Tērpies ērtā, laika apstākļiem piemērotā apģērbā, esi gatavs pārvietoties kājām. Dalība pasākumā bez maksas! Obligāta iepriekšēja pieteikšanās: elektroniski baiba.eversone@skrunda.lv vai telefoniski 29852292 līdz 09. augustam. Vietu skaits ierobežots! Nepilngadīgām personām obligāta rakstiska VECĀKU ATĻAUJA. SLĒPŅU  SPĒLE  KOMANDĀM - VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA SLĒPŅU  SPĒLE  KOMANDĀM - SPĒLES STRUKTŪRA SLĒPŅU  SPĒLE  KOMANDĀM - PAPILDU INFORMĀCIJA Skrundas novada pašvaldības projekts „Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 4-27/34), kas īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste