Skrundā īstenots projekts par pludmales volejbola laukuma uzlabošanu

Skrundā īstenots projekts par pludmales volejbola laukuma uzlabošanu

2020. gadā Lauku atbalsta dienests apstiprināja Skrundas novada pašvaldības projektu “Pludmales volejbola laukumu pamatlīdzekļu iegāde”. 2021. gadā tas arī īstenots.

  • Projekta mērķis paredzēja ierīkot un labiekārtot atbilstoši aprīkotus Pludmales volejbola laukumus pie Skrundas vidusskolas.
  • Projekta mērķgrupa - bērni un jaunieši, kā arī viņu ģimenes locekļi.
  • Projektā tika iegādāti un uzstādīti smilšu volejbola tīklu stabi diviem laukumiem, skatītāju tribīnes, tiesnešu galdi un krēsli, tablo, telts, kur sportistiem patverties no saules vai lietus, kā arī skanda pasākuma apskaņošanai un atkritumu urnas kārtības nodrošināšanai laukumos.
  • Projekta kopējās izmaksas - 4525,49 eiro. 90% ES finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.
Atbildīgais par projekta realizāciju un aktivitātēm - sporta darba organizators Kārlis Kliemanis. Projektu vadītāja - Anda Vītola.