Skrunda kļūst ziedošāka

Skrunda kļūst ziedošāka Šogad ik mēnesi Skrundas dzimšanas dienas datumā notiek kāds pasākums, kas veltīts pilsētai. Tā 23. maijā uz dzimšanas dienas svinībām tika aicinātas nevalstiskās organizācijas (NVO) no Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadiem. Ielūgumā Skrundas novada pašvaldība bija norādījusi – ierasties ar dāvanām – ziedu stādiem. Ar pilniem klēpjiem dažādu puķu ieradās desmit biedrības. Katra arī iestādīja podos tos ziedu stādus, kas bija paņemti līdz, kā arī stādījumus papildināja ar Aivara Sebeža, Rudītes Kronlakas, Sanitas Veinbahas un Sarmas Ūpes dāvātajiem stādiem. Pasākums izvērtās par NVO talku. Šādu talku vai kopā sanākšanu, labu darbu darīšanu 2014. gadā ierosināja biedrība “Mobilais izglītības centrs” no Kuldīgas. Viņi izstrādāja plānošanas dokumentu ‘Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO rīcības plāns 2015-2017”. Kā viena no rīcības plānā definētajām problēmām pēc NVO foruma tika minēta – nav sadarbības starp nevalstiskajām organizācijām, nenotiek informācijas apmaiņa, kopīgi pasākumi. Vāja sadarbība ar citu novadu biedrībām. Lai risinātu šo problēmu, 2015. gada novembrī Alsungā tika rīkota pirmā NVO talka, kur uz kopīgu pils teritorijas uzkopšanu un Alsungas muzeja eksponātu kārtošanu bija ieradušās vairākas nevalstiskās organizācijas. Pēc divdesmit viena poda apstādīšanas nevalstiskās organizācijas nobaudīja biedrības “Mini SD” izvārīto zupu un devās orientēšanās pasākumā pa Skrundu. Noslēgumā viesi iepazinās ar kurmīti Otto un viņa šīs ziemas paveiktajiem darbiem. Skrundas novada pašvaldība saka paldies par ziedošo puķu podu piepildīšanu četrām biedrībām no Skrundas – “Mini SD” ,”Ventas krasti”, “Nīkrācnieki”, “Kojupīte”,  divām no Alsungas – “Alsungas keramika” un pensionāru biedrība “Ziedupīte”, un četrām no Kuldīgas – pensionāru apvienība “Rumbiņa”, “Dižavots”, “Mobilais izglītības centrs”, “Kurzemes NVO atbalsta centrs”. Paldies arī tiem Skrundas iedzīvotājiem, kas piedāvāja savus ziemciešu stādus, un arī tiem, kas ar lielu atbildību ir uzņēmušies tos apliet.
Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Foto: Kristīne Vērdiņa