Skrundā notiek mārketinga stratēģijas izstrādes sanāksme

Skrundā notiek mārketinga stratēģijas izstrādes sanāksme Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros 16. aprīlī Skrundā notika Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās Skrundas novada domes priekšsēdētāja un deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības sadarbības partneri. Sanāksmi vadīja LPS padomnieki – projekta eksperti: Ligita Pudža un Māris Pūķis. Skrunda ir viena no deviņām NFI projekta pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pilotpašvaldībām, kuras projekta gaitā izstrādās savas pašvaldības mārketinga stratēģiju. Dalība T1 tīklā nodrošinās izstrādes procesam nepieciešamo metodoloģisko palīdzību, un iespēju procesa gaitā izmantot gan projekta datu bāzes atbalstu, gan diskusijas ar pārējiem. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar pašvaldības mārketingu kā stratēģiskās vadīšanas formas specifiku un mārketinga stratēģijas lomu novada attīstībā. Projekts ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas ”Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. Teksts: Ilze Mutjanko, projekta sabiedrisko attiecību eksperte Foto: Didzis Strazdiņš