Skrundā notiks KPR Attīstības padomes sēde

Skrundā notiks KPR Attīstības padomes sēde 2014. gada 30. jūlijā Skrundā notiks Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) vietējo pašvaldību vadītāju Kopsapulce un KPR Attīstības padomes sēde, kurā aicināts piedalīties arī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Romāns Naudiņš. KPR vietējo pašvaldību vadītāju Kopsapulcē tiks lemts par izmaiņām KPR Attīstības padomes sastāvā, kā arī par amatu savienošanas atļaujām. Uzreiz pēc kopsapulces notiks KPR Attīstības padomes sēde, kas tiks iesākta ar informāciju par budžeta izpildi un paveikto 2014. gada I pusgadā. Sēdēs turpinājumā paredzēta kopīga diskusija ar LR VARAM ministru R. Naudiņu par pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem, kā arī plānošanas reģionu turpmāko darbību un to, kādā veidā papildu funkciju un uzdevumu noteikšana varētu stiprināt reģionu statusu. Jau iepriekš ministrs uzsvēris to, cik svarīga ir funkciju nodošana ārpus Rīgas, tuvāk pakalpojumu saņēmējiem, un kā viens no veidiem ir nododot tās pašvaldību un plānošanas reģionu pārziņā. Plašāku informāciju par paredzēto KPR Attīstības padomes sēdi  un tās darba kārtību skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā ”KPR Attīstības padome”, ”AP dokumentu vietne”.  
Papildu informācijai: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv
Informācija pārpublicēta no: http://www.kurzemesregions.lv