Skrundā par vienu skaistu un labiekārtotu vietu vairāk

Skrundā par vienu skaistu un labiekārtotu vietu vairāk Šodien pašvaldības vadība apmeklēja objektu “Pastaigu takas gar Ventu turpinājuma izveide Saldus ielā 23, Skrundā”, kurā pabeigti 1. kārtas būvdarbi: iekārtota atpūtas vieta ar masīvkoka galdu un soliem, izvietots stacionārs grils un iekārtota ugunskura vieta, kā arī izveidota “sajūtu taka”, kur apmeklētājiem ir iespēja basām kājām izstaigāt ar dažādiem materiāliem, piemēram, niedrēm, smiltīm, oļiem, pildītus laukumus.  Labiekārtošanas darbus atbilstoši SIA “SNB projekti” izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai veica SIA “Taku meistars”. Darbi apmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  Informāciju sagatavoja: Gita Rubežniece-Zute, Attīstības nodaļas vadītāja Foto: Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste