Skrundā svin Latvijas Republikas Proklamēšanas 95. gadadienu

Skrundā svin Latvijas Republikas Proklamēšanas 95. gadadienu 16. novembrī Skrundas kultūras namā notika Latvijas Republikas Proklamēšanas 95. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Atklājot svinīgo sarīkojumu, kultūras nama direktore Loreta Robežniece sveica Skrundas novada iedzīvotājus, kuri bija pulcējušies, lai sajustu piederību Latvijai un savam novadam, un mudināja katru izvērtēt to, kas mums dots, un apzināties, ka tas nav maz. Arī Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga svētku uzrunā ne vien uzsvēra, cik svarīga mums visiem ir mūsu valsts dzimšanas diena, gan kopīgi tai gatavojoties, gan kopīgi svinot un priecājoties, ka esam brīvi un dzīvojam skaistā zemē, bet arī aicināja atskatīties uz Skrundas novada iedzīvotāju paveikto, par ko varam lepoties un no kā varam smelties iedvesmu. Un tieši šai svinīgajā sarīkojumā kā jau ierasts Skrundas novada pašvaldība teica paldies par pašaizliedzību, nesavtīgumu un paveiktajiem darbiem, kurus redz un novērtē līdzcilvēki:
  • Ar Goda balvu apbalvoja Rūtu Ēķi, Gaļinu Rubežnieci, Vilmu Dadeiku, Austru Osvaldi, Ivaru Eņģeli, Vilni Eglīti un Āriju Gūraiti;
  • Pateicības rakstu pasniedza Sandrai Balcerei, Andrim Ņuņēvicam, Ārijai Matvijenko, Astrai Andersonei, Ingūnai Bergai, Mirdzai Liekmanei, Raimondam Rudzītim, Ingai Pumpuriņai, Ingai Flugrātei, Raņķu folkloras kopai, Indulim Gūtmanim, Jolantai Zonnenbergai, SIA ”CandyHappines”, Annai Celmiņai, Genovaitei Montikai, Inesei Ivānei, Mirdzai un Ansim Roķiem, Jolantai Gertkei, Annai Skarpai, Dainai Badovskai, Baibai Skudrēvicai, Inai Leonai, Vijaram Švānbergam un Gaidai Rutkai;
  • Tika godināti arī sakoptāko sētu saimnieki Valda un Andris Vjaksi, Aija un Arvīds Kalniņi, Guna un Ilmārs Rubeži, Vija un Ilmārs Veinbahi, Solveiga un Olafs Skujas, Irēna Ose un Erik Pedersen, Ārija un Jānis Storķi, Volker Hoepner, Dace Ganiņa un Andis Balandīns, Santa un Dzintars Knopkeni un Aldis Balodis.
Skrundas novada iedzīvotājus svētkos sveikt bija ieradušies arī sadraudzības pilsētas Peltsamā pārstāvji pilsētas mēra Jāna Aiaota vadībā, vēlot laimi un prieku Latvijai, latviešu tautai, katrai ģimenei un katram sirdī. Izpildot valsts himnas pavadījumu un dažādus skaņdarbus, pasākumu svinīgāku, skanīgāku un līksmāku darīja atraktīvais pūšamo instrumentu kvintets ”Dzirkstošais piecinieks”. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Ieva Benefelde