Skrundā talkos jau no 20.aprīļa

Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un biezo sniega kārtu, Lielā Talka reģistrētajās vietās var risināties no 20. - 27.aprīlim. Šī gada Lielās Talkas akcents būs Vides izglītība. Skrundas novada pašvaldības iedzīvotājus aicinām: 20. aprīlī pl.9.00 pulcēties Skrundā pie Skrundas kultūras nama, Rudbāržos pie pagasta pārvaldes un Sieksātē pie bibliotēkas. 26. aprīlī pl.9.00 Nīkrācē pagastā Dzeldā pie pagasta pārvaldes un Raņķos pie pagasta pārvaldes. 26. aprīlī Rudbāržos Meža dienu laikā, Skrundas novada pašvaldībai sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežiem, notiks taku tīrīšana Rudbāržu meža parkā.
Skrundas novada pašvaldība, gatavojoties vērienīgam jaunatnes izglītojošam pasākumam „Latvijas karavīrs laikmeta griežos” 7. un 8.novembrī, sadarbojoties ar ZS 45. Nodrošinājuma bataljonu un patruļkuģa „Skrunda” apkalpes personālu, izkops O. Kalpaka taku Jaunmuižā.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte