Skrundā viesojās Taipejas misijas Latvijā vadītājs Andy Chin

Skrundā viesojās Taipejas misijas Latvijā vadītājs Andy Chin

2019. gada 30. jūlijā Skrundā viesojās Taipejas misijas Latvijā vadītājs Andy Chin. Viņš šo amatu ieņem kopš 2018. gada jūlija, taču jau iepriekš Taipejas misiju pārstāvējis no 2003. līdz 2007. gadam.

Taivāna platības ziņā ir uz pusi mazāka par Latviju, tā ir 36 000 km² liela, taču iedzīvotāju skaita ziņā – milzīga. Taivānā dzīvo 23 miljoni iedzīvotāji.

Kā atklāja Taipejas misijas vadītājs, viņš vēlas iepazīstināt Taivānas uzņēmējus un organizācijas ar Latviju, ar Skrundu, lai veicinātu abpusēju sadarbību dažādās jomās, kas varētu būt gan sociālā, gan izglītības, gan lauksaimniecības joma.

Tikšanās laikā viņš ielūdza Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci nākamgad apmeklēt Viedpilsētu forumu. Iepriekšējā forumā pulcējās apmēram 110 delegācijas no visas pasaules, tostarp arī Latvijas. Kā atzina Taipejas misijas vadītājs, labākā iespēja, kā veicināt sadarbību, ir apmeklēt valsti, tiekoties ar uzņēmējiem, lauksaimniekiem, amatpersonām un klātienē pārrunājot iespējas. Viņš noteikti vēlētos jau tagad nodot informāciju Taivānas uzņēmējiem par to, ko Latvija var piedāvāt attiecībā uz mežiem, cilvēkresursiem. Andy Chin pauda cerību, ka Skrunda nākotnē varētu būt pozitīvs piemērs abu pušu veiksmīgai sadarbībai un draudzībai.

Tika pārrunātas arī sadarbības iespējas ar Taivānas organizācijām, kas atbalsta dažādas skolēnu apmaiņas programmas. Ļoti veiksmīga sadarbība šajā jomā Taivānai ir ar Lietuvu. Tāpat skolēniem ik gadu ir iespēja piedalīties Taivānas organizētā pasaules bērnu zīmēšanas konkursā. Taipejas misijas vadītājs aicināja šajā konkursā piedalīties arī Skrundas novada skolēnus. Viņš uzsvēra, ka Latvija ir viena no aktīvākajām dalībniecēm un ikreiz saņem godalgotas vietas un atzinības. Šis starptautiskais konkurss norisinās pavasarī, un tajā ik gadu piedalās bērni no apmēram 40 līdz 50 valstīm, turklāt labākie darbi tiek izstādīti Taivānā un tos var apskatīt visa gada garumā.

Sarunas noslēgumā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pateicās par līdzšinējo sadarbību, kā arī pauda prieku par iespēju Taipejas misijas vadītāju uzņemt šeit, Skrundā. Viņa uzsvēra, ka esam atvērti jaunām sadarbības iespējām un priecāsimies ar Skrundas novadu iepazīstināt Taipejas uzņēmumu un organizāciju pārstāvjus.

Vizītes laikā Taipejas misijas vadītājam bija iespēja apskatīt novadu. Viņš paviesojās Rudbāržu muižā un internātskolā, apmeklēja uzņēmējdarbības laukumu Kalna ielā 17, Sociālo dienestu, kā arī Jauniešu centru, kultūras namu un Skrundas bērnu un pilsētas bibliotēkas. Nīkrāces pamatskolu viņam izrādīja Emīls Bents, pastāstot par tās darbību un aktivitātēm. Nīkrācē misijas vadītājs apskatīja arī Saieta namu, kurā tiek īstenoti sociālie projekti. Noslēgumā Andy Chin apmeklēja militāro poligonu “Mežaine”, kur gida lomā iejutās Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs. Atgriežoties Skrundā, viesis izmantoja iespēju Skrundas klētē ne tikai apskatīt, bet arī iegādāties mūsu mājražotāju darinājumus.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste